Avoin korkeakouluopetus edistää koulutuksellista tasa-arvoa ja elinikäistä oppimista!

Hae koulutusta

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS

Avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille

Avoin yliopisto-opetus on kaikille avointa yliopisto-opetusta pohjakoulutukseen tai ikään katsomatta. Avoimessa yliopistossa ei ole pohjakoulutusvaatimuksia vaan tärkeintä on opiskelijan kiinnostus ja motivaatio opiskeluun. Avoin yliopisto-opetus on laadultaan ja tasoltaan yliopistotasoista opetusta. Opetus noudattaa opinnoista vastaavan yliopiston voimassaolevia tutkintovaatimuksia. Suorituksista annetuilla merkinnöillä ja todistuksilla on sama arvo kuin ko. yliopiston antamilla vastaavilla todistuksilla. Avoimeen yliopistoon ei ole pääsykoetta.

 Koulutuskokonaisuudet

KoulutusAjankohta Viimeinen ilmoittautumispvm
Erityispedagogiikka, perusopinnot 25 op01.08.2017 - 31.12.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Kasvatustiede, perusopinnot 25 op01.08.2017 - 31.12.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Kauppatiede, perusopinnot 30 op01.08.2017 - 31.12.2018
Laskentatoimi ja verotus, perusopinnot 30 op01.08.2017 - 31.12.2018
Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot 25 op01.08.2017 - 31.12.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Liikuntalääketiede perusopinnot 25 op 01.08.2017 - 31.12.2018
Lääketieteen perusteita, perusopinnot 25 op01.08.2017 - 31.12.2018
Psykologia, perusopinnot 25 op01.08.2017 - 31.12.2018
Sosiaali- ja terveyshallintotiede, perusopinnot 30 op01.08.2017 - 31.12.2018
Sosiaalipedagogiikka perusopinnot 25 op01.08.2017 - 31.12.2018
Työ- ja organisaatiopsykologia, perusopinnot 25 op01.08.2017 - 31.12.2018
Työ- ja virkamiesoikeus perusopinnot 25 op01.08.2017 - 31.12.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Hoitotiede, aineopinnot 31 op01.08.2017 - 31.07.2019Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Laskentatoimi ja verotus, aineopinnot 30 op01.08.2017 - 31.07.2019
Psykologia, aineopinnot 35 op01.08.2017 - 31.07.2019
Työ- ja organisaatiopsykologia aineopinnot 35 op01.08.2017 - 31.07.2019
Yleinen teologia aineopinnot 35 op01.08.2017 - 31.07.2019
Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op01.08.2017 - 31.07.2019
Farmasia perusopinnot 25 op01.09.2017 - 31.12.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Sosiaalityö perusopinnot 25 op01.01.2018 - 31.07.2019Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Suomi toisena/vieraana kielenä, perusopinnot 30 op01.01.2018 - 31.07.2019Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Ympäristöoikeuden perusopinnot 25 op01.01.2018 - 31.07.2019Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Ravitsemustieteen aineopinnot, 36 op01.01.2018 - 31.12.2019Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Sosiaalityö aineopinnot 35 op01.01.2018 - 31.12.2019Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op01.09.2018 - 31.07.201910.08.2018
Yksittäiset koulutukset

KoulutusAjankohta Viimeinen ilmoittautumispvm
Oikeustieteen ABC 2 op01.08.2017 - 31.07.2018
Akateemisista opiskelutaidoista työelämävalmiuksiin 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot 2 op 01.08.2017 - 31.12.2018
Digiajan työelämä 3 op01.08.2017 - 31.12.2018
Elimistön rakenne ja toiminta 4 op01.08.2017 - 31.12.2018
Elimistön rakenne ja toiminta 4 op01.08.2017 - 31.12.2018
Elinvoimainen organisaatio 3 op01.08.2017 - 31.12.2018
Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op01.08.2017 - 31.12.2018
Erityispedagogiikan perusteet 5 op01.08.2017 - 31.12.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
EU Employment Law 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa 2 op01.08.2017 - 31.12.2018
Henkilöverotuksen perusteet 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Johdanto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi -perusopintoihin 01.08.2017 - 31.12.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Johdanto lääketieteen perusteisiin 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op01.08.2017 - 31.12.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Johdatus kasvatustieteisiin 4 op01.08.2017 - 31.12.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Johdatus kasvatustieteisiin 4 op01.08.2017 - 31.12.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan 3 op 01.08.2017 - 31.12.2018
Johdon laskentatoimen perusteet 6 op01.08.2017 - 31.12.2018
Johtamis- ja organisaatiotieteiden klassikot 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Johtamisen perusteet 6 op01.08.2017 - 31.12.2018
Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op01.08.2017 - 31.12.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Kasvatuspsykologia 4 op01.08.2017 - 31.12.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Kasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 op01.08.2017 - 31.12.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Kehityspsykologian perusteet 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op01.08.2017 - 31.12.2018
Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op01.08.2017 - 31.12.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Laskentatoimen perusteet 6 op01.08.2017 - 31.12.2018
Laskentatoimen perusteet 6 op01.08.2017 - 31.12.2018
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op01.08.2017 - 31.12.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Lasten ja nuorten terveys 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena 5 op01.08.2017 - 31.12.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusteet 6 op01.08.2017 - 31.12.2018
Liikunnan turvallisuus 4 op01.08.2017 - 31.12.2018
Liikunta ja sairaudet 4 op01.08.2017 - 31.12.2018
Liikuntafysiologian ja biomekaniikan perusteet 4 op01.08.2017 - 31.12.2018
Markkinoinnin perusteet 6 op01.08.2017 - 31.12.2018
Näkökulmia erityispedagogiikkaan 3 op01.08.2017 - 31.12.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Oman osaamisen tunnistaminen 3 op01.08.2017 - 31.12.2018
Oppiminen ja koulusuoriutuminen 5 op01.08.2017 - 31.12.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Oppimisen edellytykset 3 op01.08.2017 - 31.12.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Organisaatioiden johtaminen 3 op 01.08.2017 - 31.12.2018
Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Perusopintojen kirjallisuus 7 op01.08.2017 - 31.12.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 3 op01.08.2017 - 31.12.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Rahoituksen perusteet 6 op01.08.2017 - 31.12.2018
Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op01.08.2017 - 31.12.2018
Ravitsemus ja liikunta 3 op01.08.2017 - 31.12.2018
Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Sopimusoikeus 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen lähtökohdat 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Sosiaalioikeus, toimeentuloturva ja sosiaali- ja terveyspalvelut 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Sosiaalipedagogiikan ihmiskäsitykset ja etiikka 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Sosiaalipedagogiikan käytäntö 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Sosiaalipedagogiikan traditiot 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Sosiaalipedagogiikka ja yhteiskunta 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op01.08.2017 - 31.12.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Terveyden ja mielenterveyden perusteet 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Terveyskunto terveyden edistäjänä 6 op01.08.2017 - 31.12.2018
Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys 6 op01.08.2017 - 31.12.2018
Tuloslaskenta ja verotus 6 op01.08.2017 - 31.12.2018
Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op 01.08.2017 - 31.12.2018
Työelämän sosiaalipsykologia 3 op 01.08.2017 - 31.12.2018
Työikäisen terveys 5 op01.08.2017 - 31.12.201805.12.2018
Työoikeuden jatkokurssi 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Vanhuuden sairaudet ja lääkehoidot 6 op01.08.2017 - 31.12.2018
Viestintä ja vuorovaikutus 3 op 01.08.2017 - 31.12.2018
Virkamiesoikeus 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Yleishallinto-oikeus 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Yritysoikeuden perusteet 6 op 01.08.2017 - 31.12.2018
Arvonlisäverotuksen perusteet 5 op01.08.2017 - 31.07.2019
Arvot ja etiikka hoitotieteessä 4 op01.08.2017 - 31.07.2019Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Diakonia ja jumalanpalveluselämä 4 op01.08.2017 - 31.07.2019
Digiajan työtaidot ja välineet 4 op 01.08.2017 - 31.07.2019
Ekumeniikka01.08.2017 - 31.07.2019
Elinkeinoverotuksen perusteet 5 op01.08.2017 - 31.07.2019
Elämänkulku ja persoonallisuus 5 op01.08.2017 - 31.07.2019
Eurooppaoikeuden perusteet 5 op01.08.2017 - 31.07.2019
Hoitotiede tänään ja tulevaisuudessa 4 op01.08.2017 - 31.07.2019Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Hoitotieteen historia- ja tietoperusta 4 op01.08.2017 - 31.07.2019Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Hoitotieteen tutkimusmenetelmät 4 op01.08.2017 - 31.07.2019Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Ikävoimaa työhön, 3 op01.08.2017 - 31.07.2019
International issues in health care 5 op01.08.2017 - 31.07.2019Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Johdantoluennot01.08.2017 - 31.07.2019Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan 5 op01.08.2017 - 31.07.2019
Johdatus oikeustieteeseen 2 op 01.08.2017 - 31.07.2019
Johdatus reformaation ja modernin ajan teologiaan 3 op01.08.2017 - 31.07.2019
Johdatus Vanhan testamentin tutkimukseen 4 op01.08.2017 - 31.07.2019
Johdon laskentatoimen jatkokurssi 6 op01.08.2017 - 31.07.2019
Kirjanpidon jatkokurssi 6 op01.08.2017 - 31.07.2019
Kohtaa ja kuuntele – viestijänä työyhteisössä, 3 op 01.08.2017 - 31.07.2019
Koulutuksen sosiaalipsykologia 5 op01.08.2017 - 31.07.2019
Kristinuskon historia uudenajan alusta nykypäivään 4 op01.08.2017 - 31.07.2019
Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op01.08.2017 - 31.07.2019
Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona, 6 op 01.08.2017 - 31.07.2019
Maailmanuskonnot 4 op01.08.2017 - 31.07.2019
Monipaikkainen mobiili tietotyö, 3 op 01.08.2017 - 31.07.2019
Muutosviestintä, 3 op 01.08.2017 - 31.07.2019
Ohjaus työtoimijuuden edistäjänä 5 op 01.08.2017 - 31.07.2019
Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op01.08.2017 - 31.07.2019
Oikeustieteen ABC 2 op01.08.2017 - 31.07.2019
Organisaatiopsykologia 3 op01.08.2017 - 31.07.2019
Osaamisen kehittäminen, 3 op01.08.2017 - 31.07.2019
Parisuhteet, perheet ja vanhemmuus 5 op01.08.2017 - 31.07.2019
Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op01.08.2017 - 31.07.2019
Positiivinen työpsykologia, 3 op 01.08.2017 - 31.07.2019
Potilasturvallisuus 4 op01.08.2017 - 31.07.2019Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta 6 op01.08.2017 - 31.07.2019Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Projektityö, 8 op 01.08.2017 - 31.07.2019
Psykogerontologian näkökulmia 3 op01.08.2017 - 31.07.2019
Psykologinen sopimus ja oikeudenmukaisuus, 3 op01.08.2017 - 31.07.2019
Raamatuntuntemus 1 op01.08.2017 - 31.07.2019
Raamatuntutkimuksen metodit ja tekstianalyysi sivuaineopiskelijoille 2 op01.08.2017 - 31.07.2019
Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op01.08.2017 - 31.07.2019
Sopimusoikeus 5 op01.08.2017 - 31.07.2019
Sopimusoikeus 5 op01.08.2017 - 31.07.2019
Sosiaalinen erilaisuus ja monimuotoisuus työelämässä, 3 op 01.08.2017 - 31.07.2019
Sosiaalipsykologian perusteet 3 op01.08.2017 - 31.07.2019
Sosiaalisen maailman rakentaminen 5 op01.08.2017 - 31.07.2019
Suomalainen uskonnon tutkimuksen kenttä 3 op01.08.2017 - 31.07.2019
Suomen kirkkohistoria 3 op01.08.2017 - 31.07.2019
Teologinen etiikka 2 op01.08.2017 - 31.07.2019
Terveyspsykologia 3 op01.08.2017 - 31.07.2019
Tietoisuustaidot hyvinvoinnin vahvistajana, 3 op 01.08.2017 - 31.07.2019
Tilintarkastus 1 6 op01.08.2017 - 31.07.2019
Työ- ja organisaatiopsykologia 3 op01.08.2017 - 31.07.2019
Työelämän konfliktit – ristiriidoista ratkaisuihin, 3 op 01.08.2017 - 31.07.2019
Työoikeus 5 op01.08.2017 - 31.07.2019
Työssä oppiminen - teorioista käytäntöön, 3 op 01.08.2017 - 31.07.2019
Uskontokasvatuksen perusteet 3 op01.08.2017 - 31.07.2019
Valmentava johtajuus, 4 op01.08.2017 - 31.07.2019
Valtiosääntöoikeus 5 op01.08.2017 - 31.07.2019
Vero-oikeuden perusteet 5 op01.08.2017 - 31.07.2019
Yhtiöoikeus 5 op 01.08.2017 - 31.07.2019
Yksityisoikeuden perusteet 5 op01.08.2017 - 31.07.2019
Yleishallinto-oikeus 5 op01.08.2017 - 31.07.2019
Ympäristöoikeuden perusteet 5 op01.08.2017 - 31.07.2019
Farmakologian ja toksikologian kirjallisuustentti 4 op01.09.2017 - 31.12.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Farmaseuttinen kemia 2 op01.09.2017 - 31.12.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Johdanto farmasian opiskeluun 0 op01.09.2017 - 31.12.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Johdatus farmakologiaan 4,5 op01.09.2017 - 31.12.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Laatuajattelun perusteet 1 op01.09.2017 - 31.12.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Laatuajattelun perusteet farmasiassa 1 op01.09.2017 - 31.12.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Lääkkeet ja yhteiskunta 3 op01.09.2017 - 31.12.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Lääkkeet terveydenhuollossa 3,5 op01.09.2017 - 31.12.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Solubiologian perusteet 3 op01.09.2017 - 31.12.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Tautioppi farmasian opiskelijoille, osa I 3 op01.09.2017 - 31.12.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
English Academic Reading Skills for Law, 4 op10.11.2017 - 31.07.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Kulttuurienvälinen viestintä 6 op01.01.2018 - 31.07.2019Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Suomi oppijan näkökulmasta 12 op01.01.2018 - 31.07.2019Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Suomi oppijan näkökulmasta 2 op01.01.2018 - 31.07.2019Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Suomi oppijan näkökulmasta, osa 1, 6 op01.01.2018 - 31.07.2019Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Suomi oppijan näkökulmasta, osa 2, 6 op01.01.2018 - 31.07.2019Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Harjoittelu 5 op01.01.2018 - 31.07.2019Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Kaavoitus- ja rakentamisoikeus 5 op01.01.2018 - 31.07.2019
Lauseoppi I 5 op01.01.2018 - 31.07.2019Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Luonnonvara- ja luonnonsuojeluoikeus 5 op01.01.2018 - 31.07.2019
Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö 5 op01.01.2018 - 31.07.2019Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op01.01.2018 - 31.07.2019Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Sosiaalityön käytäntö 5 op01.01.2018 - 31.07.2019Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Sosiaalityön teoreettiset perusteet 5 op01.01.2018 - 31.07.2019Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen 7 op01.01.2018 - 31.07.2019Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Tutkiva sosiaalityö 5 op01.01.2018 - 31.07.2019Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Ympäristönsuojeluoikeus 5 op01.01.2018 - 31.07.2019
Ympäristöoikeuden perusteet 5 op01.01.2018 - 31.07.2019Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Ympäristöoikeuden yleiset opit 5 op01.01.2018 - 31.07.2019
Äänne- ja muoto-oppi 5 op01.01.2018 - 31.07.2019Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Laadulliset menetelmät sosiaalityön tutkimuksessa 2 op01.01.2018 - 31.12.2019Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op01.01.2018 - 31.12.2019Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Sosiaalioikeus sosiaalityössä 5 op01.01.2018 - 31.12.2019Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Sosiaalityön etiikka 5 op01.01.2018 - 31.12.2019Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Sosiaalityön käytännön menetelmät 5 op01.01.2018 - 31.12.2019Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina 5 op01.01.2018 - 31.12.2019Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Tapaustutkimus sosiaalityössä 5 op01.01.2018 - 31.12.2019Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Tilastolliset menetelmät sosiaalityön tutkimuksessa 2 op01.01.2018 - 31.12.2019Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op01.01.2018 - 31.12.2019Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Itä-Suomi/ kirjallisuustentti 7.5.201807.05.201827.04.2018
Itä-Suomi/ Oikeustieteet 7.5.201807.05.201827.04.2018
Opiskelutaitoilta / Opinnäytetyöntekijän työkalupakki08.05.201807.05.2018
Turku/ yleinen tentti 16.5.201816.05.201808.05.2018
Itä-Suomi/ Oikeustieteet 18.5.201818.05.201808.05.2018
Itä-Suomi/ kirjallisuustentti 4.6.201804.06.201825.05.2018
Itä-Suomi/ Oikeustieteet 4.6.201804.06.201825.05.2018
Turku/ yleinen tentti 13.6.201813.06.201805.06.2018
Itä-Suomi/ Oikeustieteet 15.6.201815.06.201805.06.2018
Arviointi ja koonti 2 op 01.09.2018 - 31.07.201910.08.2018
Draaman kirjoittaminen 4 op 01.09.2018 - 31.07.201910.08.2018
Johdatus kirjoittamiseen 5 op01.09.2018 - 31.07.201910.08.2018
Lyriikan kirjoittaminen 4 op01.09.2018 - 31.07.201910.08.2018
Proosan kirjoittaminen 6 op01.09.2018 - 31.07.201910.08.2018
Tietokirjoittaminen 4 op 01.09.2018 - 31.07.201910.08.2018
Turku/ yleinen tentti 19.9.201819.09.201810.09.2018

Palaa