Avoin korkeakouluopetus edistää koulutuksellista tasa-arvoa ja elinikäistä oppimista!

Hae koulutusta

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS

Avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille

Avoin yliopisto-opetus on kaikille avointa yliopisto-opetusta pohjakoulutukseen tai ikään katsomatta. Avoimessa yliopistossa ei ole pohjakoulutusvaatimuksia vaan tärkeintä on opiskelijan kiinnostus ja motivaatio opiskeluun. Avoin yliopisto-opetus on laadultaan ja tasoltaan yliopistotasoista opetusta. Opetus noudattaa opinnoista vastaavan yliopiston voimassaolevia tutkintovaatimuksia. Suorituksista annetuilla merkinnöillä ja todistuksilla on sama arvo kuin ko. yliopiston antamilla vastaavilla todistuksilla. Avoimeen yliopistoon ei ole pääsykoetta.

 Koulutuskokonaisuudet

KoulutusAjankohta Viimeinen ilmoittautumispvm
Erityispedagogiikka, perusopinnot 25 op01.08.2017 - 31.12.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Kasvatustiede, perusopinnot 25 op01.08.2017 - 31.12.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Kauppatiede, perusopinnot 30 op01.08.2017 - 31.12.2018
Laskentatoimi ja verotus, perusopinnot 30 op01.08.2017 - 31.12.2018
Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot 25 op01.08.2017 - 31.12.201829.09.2017
Liikuntalääketiede perusopinnot 25 op 01.08.2017 - 31.12.2018
Lääketieteen perusteita, perusopinnot 25 op01.08.2017 - 31.12.2018
Psykologia, perusopinnot 25 op01.08.2017 - 31.12.2018
Ravitsemustiede perusopinnot 25 op01.08.2017 - 31.12.201808.10.2017
Sosiaali- ja terveyshallintotiede, perusopinnot 30 op01.08.2017 - 31.12.2018
Sosiaalipedagogiikka perusopinnot 25 op01.08.2017 - 31.12.2018
Sosiaalipsykologia perusopinnot 25 op01.08.2017 - 31.12.201822.09.2017
Sosiaalityö perusopinnot 25 op01.08.2017 - 31.12.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Suomi toisena/vieraana kielenä, perusopinnot 30 op01.08.2017 - 31.12.201824.09.2017
Työ- ja organisaatiopsykologia, perusopinnot 25 op01.08.2017 - 31.12.2018
Työ- ja virkamiesoikeus perusopinnot 25 op01.08.2017 - 31.12.2018
Yritysjuridiikka, perusopinnot 25 op01.08.2017 - 31.12.2018
Hoitotiede, aineopinnot 31 op01.08.2017 - 31.07.201921.09.2017
Laskentatoimi ja verotus, aineopinnot 30 op01.08.2017 - 31.07.2019
Psykologia, aineopinnot 35 op01.08.2017 - 31.07.2019
Ravitsemustieteen aineopinnot, 36 op01.08.2017 - 31.07.2019
Työ- ja organisaatiopsykologia aineopinnot 35 op01.08.2017 - 31.07.2019
Urheilujohtaminen, aineopinnot 30 op01.08.2017 - 31.07.2019
Yleinen teologia aineopinnot 35 op01.08.2017 - 31.07.2019
Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op01.08.2017 - 31.07.2019
Farmasia perusopinnot 25 op01.09.2017 - 31.12.2018
Suomi 100 -opinnot01.10.2017 - 31.05.201801.10.2017
Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op01.01.2018 - 31.07.201908.12.2017
Sosiaalioikeus perusopinnot 25 op01.01.2018 - 31.07.201901.01.2018
Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille, perusopinnot 25 op - SUUNNITTEILLA KEVÄÄLLE 201801.01.2018 - 31.07.201901.01.2018
Ympäristöoikeuden perusopinnot 25 op01.01.2018 - 31.07.201901.01.2018
Sosiaalityö aineopinnot 35 op01.01.2018 - 31.12.201901.12.2017
Yksittäiset koulutukset

KoulutusAjankohta Viimeinen ilmoittautumispvm
Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op01.08. - 31.12.201731.12.2017
Sosiaalityön käytännön menetelmät 5 op01.08. - 31.12.201731.12.2017
Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op01.08. - 31.12.201731.12.2017
Oikeustieteen ABC 2 op01.08.2017 - 31.07.2018
Kulttuurienvälinen viestintä 6 op01.08.2017 - 31.12.201824.09.2017
Suomi oppijan näkökulmasta 12 op01.08.2017 - 31.12.201824.09.2017
Suomi oppijan näkökulmasta 2 op01.08.2017 - 31.12.201824.09.2017
Suomi oppijan näkökulmasta, osa 1, 6 op01.08.2017 - 31.12.201824.09.2017
Suomi oppijan näkökulmasta, osa 2, 6 op01.08.2017 - 31.12.201824.09.2017
Akateemisista opiskelutaidoista työelämävalmiuksiin 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot 2 op 01.08.2017 - 31.12.2018
Digiajan työelämä 3 op01.08.2017 - 31.12.2018
Elimistön rakenne ja toiminta 4 op01.08.2017 - 31.12.2018
Elimistön rakenne ja toiminta 4 op01.08.2017 - 31.12.2018
Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op01.08.2017 - 31.12.201808.10.2017
Elinvoimainen organisaatio 3 op01.08.2017 - 31.12.2018
Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op01.08.2017 - 31.12.2018
Erityispedagogiikan perusteet 5 op01.08.2017 - 31.12.201823.10.2017
EU Employment Law 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Harjoittelu 5 op01.08.2017 - 31.12.201824.09.2017
Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa 2 op01.08.2017 - 31.12.2018
Henkilöverotuksen perusteet 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Hyvinvointitutkimuksen perusteet 5 op01.08.2017 - 31.12.201822.09.2017
Johdanto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi -perusopintoihin 01.08.2017 - 31.12.201829.09.2017
Johdanto lääketieteen perusteisiin 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op01.08.2017 - 31.12.201822.01.2018
Johdanto ravitsemustieteen perusopintojen opiskeluun01.08.2017 - 31.12.201808.10.2017
Johdatus kasvatustieteisiin 4 op01.08.2017 - 31.12.201827.09.2017
Johdatus kasvatustieteisiin 4 op01.08.2017 - 31.12.201827.09.2017
Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan 3 op 01.08.2017 - 31.12.2018
Johdon laskentatoimen perusteet 6 op01.08.2017 - 31.12.2018
Johtamis- ja organisaatiotieteiden klassikot 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Johtamisen perusteet 6 op01.08.2017 - 31.12.2018
Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op01.08.2017 - 31.12.201823.10.2017
Kasvatuspsykologia 4 op01.08.2017 - 31.12.201811.12.2017
Kasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 op01.08.2017 - 31.12.201812.03.2018
Kehityspsykologian perusteet 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op01.08.2017 - 31.12.2018
Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op01.08.2017 - 31.12.201829.09.2017
Laskentatoimen perusteet 6 op01.08.2017 - 31.12.2018
Laskentatoimen perusteet 6 op01.08.2017 - 31.12.2018
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op01.08.2017 - 31.12.201829.09.2017
Lasten ja nuorten terveys 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena 5 op01.08.2017 - 31.12.201829.09.2017
Lauseoppi I 5 op01.08.2017 - 31.12.201824.09.2017
Liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusteet 6 op01.08.2017 - 31.12.2018
Liikunnan turvallisuus 4 op01.08.2017 - 31.12.2018
Liikunta ja sairaudet 4 op01.08.2017 - 31.12.2018
Liikuntafysiologian ja biomekaniikan perusteet 4 op01.08.2017 - 31.12.2018
Markkinoinnin perusteet 6 op01.08.2017 - 31.12.2018
Markkinointi- ja kuluttajansuojaoikeus 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Minuus ja elämänkulku 5 op01.08.2017 - 31.12.201822.09.2017
Näkökulmia erityispedagogiikkaan 3 op01.08.2017 - 31.12.201816.04.2018
Näkökulmia ihmiseen ja yhteiskuntaan 5 op01.08.2017 - 31.12.201822.09.2017
Oman osaamisen tunnistaminen 3 op01.08.2017 - 31.12.2018
Oppiminen ja koulusuoriutuminen 5 op01.08.2017 - 31.12.201829.09.2017
Oppimisen edellytykset 3 op01.08.2017 - 31.12.201826.02.2018
Organisaatioiden johtaminen 3 op 01.08.2017 - 31.12.2018
Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Perusopintojen kirjallisuus 7 op01.08.2017 - 31.12.201819.03.2018
Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 3 op01.08.2017 - 31.12.201813.01.2018
Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Rahoituksen perusteet 6 op01.08.2017 - 31.12.2018
Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö 5 op01.08.2017 - 31.12.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op01.08.2017 - 31.12.2018
Ravintofysiologia 4 op01.08.2017 - 31.12.201808.10.2017
Ravitsemus ja liikunta 3 op01.08.2017 - 31.12.201808.10.2017
Ravitsemus ja liikunta 3 op01.08.2017 - 31.12.2018
Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op01.08.2017 - 31.12.201808.10.2017
Ravitsemustieteen perusteet 3 op01.08.2017 - 31.12.201808.10.2017
Ravitsemustieteen perusteet, syventävä oppimistehtävä 3 op01.08.2017 - 31.12.201808.10.2017
Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Ruokakulttuuri 2 op01.08.2017 - 31.12.201808.10.2017
Ryhmät ja vuorovaikutus 5 op01.08.2017 - 31.12.201822.09.2017
Sopimusoikeus 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Sopimusoikeus 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen lähtökohdat 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Sosiaalioikeus, toimeentuloturva ja sosiaali- ja terveyspalvelut 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Sosiaalipedagogiikan ihmiskäsitykset ja etiikka 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Sosiaalipedagogiikan käytäntö 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Sosiaalipedagogiikan traditiot 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Sosiaalipedagogiikka ja yhteiskunta 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Sosiaalipsykologian perusteet 5 op01.08.2017 - 31.12.201822.09.2017
Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op01.08.2017 - 31.12.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Sosiaalityön käytäntö 5 op01.08.2017 - 31.12.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Sosiaalityön teoreettiset perusteet 5 op01.08.2017 - 31.12.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op01.08.2017 - 31.12.201829.09.2017
Terveyden ja mielenterveyden perusteet 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Terveyskunto terveyden edistäjänä 6 op01.08.2017 - 31.12.2018
Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys 6 op01.08.2017 - 31.12.2018
Toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen 7 op01.08.2017 - 31.12.201824.09.2017
Tuloslaskenta ja verotus 6 op01.08.2017 - 31.12.2018
Tutkiva sosiaalityö 5 op01.08.2017 - 31.12.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op 01.08.2017 - 31.12.2018
Työelämän sosiaalipsykologia 3 op 01.08.2017 - 31.12.2018
Työikäisen terveys 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Työoikeuden jatkokurssi 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Työoikeus 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Työoikeus 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Vanhuuden sairaudet ja lääkehoidot 6 op01.08.2017 - 31.12.2018
Viestintä ja vuorovaikutus 3 op 01.08.2017 - 31.12.2018
Virkamiesoikeus 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Yhtiöoikeus 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Yksityisoikeuden perusteet 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Yleishallinto-oikeus 5 op01.08.2017 - 31.12.2018
Yritysoikeuden perusteet 6 op 01.08.2017 - 31.12.2018
Äänne- ja muoto-oppi 5 op01.08.2017 - 31.12.201824.09.2017
Arvonlisäverotuksen perusteet 5 op01.08.2017 - 31.07.2019
Arvot ja etiikka hoitotieteessä 4 op01.08.2017 - 31.07.201921.09.2017
Diakonia ja jumalanpalveluselämä 4 op01.08.2017 - 31.07.2019
Digiajan työtaidot ja välineet 4 op 01.08.2017 - 31.07.2019
Ekumeniikka01.08.2017 - 31.07.2019
Elinkeinoverotuksen perusteet 5 op01.08.2017 - 31.07.2019
Elämänkulku ja persoonallisuus 5 op01.08.2017 - 31.07.2019
Eurooppaoikeuden perusteet 5 op01.08.2017 - 31.07.2019
Hoitotiede tänään ja tulevaisuudessa 4 op01.08.2017 - 31.07.201921.09.2017
Hoitotieteen historia- ja tietoperusta 4 op01.08.2017 - 31.07.201921.09.2017
Hoitotieteen tutkimusmenetelmät 4 op01.08.2017 - 31.07.201921.09.2017
Ikävoimaa työhön, 3 op01.08.2017 - 31.07.2019
International issues in health care 5 op01.08.2017 - 31.07.201921.09.2017
Johdantoluennot01.08.2017 - 31.07.201921.09.2017
Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan 5 op01.08.2017 - 31.07.2019
Johdatus oikeustieteeseen 2 op 01.08.2017 - 31.07.2019
Johdatus reformaation ja modernin ajan teologiaan 3 op01.08.2017 - 31.07.2019
Johdatus Vanhan testamentin tutkimukseen 4 op01.08.2017 - 31.07.2019
Johdon laskentatoimen jatkokurssi 6 op01.08.2017 - 31.07.2019
Kirjanpidon jatkokurssi 6 op01.08.2017 - 31.07.2019
Kohtaa ja kuuntele – viestijänä työyhteisössä, 3 op 01.08.2017 - 31.07.2019
Koulutuksen sosiaalipsykologia 5 op01.08.2017 - 31.07.2019
Kristinuskon historia uudenajan alusta nykypäivään 4 op01.08.2017 - 31.07.2019
Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op01.08.2017 - 31.07.2019
Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona, 6 op 01.08.2017 - 31.07.2019
Maailmanuskonnot 4 op01.08.2017 - 31.07.2019
Monipaikkainen mobiili tietotyö, 3 op 01.08.2017 - 31.07.2019
Muutosviestintä, 3 op 01.08.2017 - 31.07.2019
Ohjaus työtoimijuuden edistäjänä 5 op 01.08.2017 - 31.07.2019
Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op01.08.2017 - 31.07.2019
Oikeustieteen ABC 2 op01.08.2017 - 31.07.2019
Organisaatiopsykologia 3 op01.08.2017 - 31.07.2019
Osaamisen kehittäminen, 3 op01.08.2017 - 31.07.2019
Parisuhteet, perheet ja vanhemmuus 5 op01.08.2017 - 31.07.2019
Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op01.08.2017 - 31.07.2019
Positiivinen työpsykologia, 3 op 01.08.2017 - 31.07.2019
Potilasturvallisuus 4 op01.08.2017 - 31.07.201921.09.2017
Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta 6 op01.08.2017 - 31.07.201921.09.2017
Projektityö, 8 op 01.08.2017 - 31.07.2019
Psykogerontologian näkökulmia 3 op01.08.2017 - 31.07.2019
Psykologinen sopimus ja oikeudenmukaisuus, 3 op01.08.2017 - 31.07.2019
Raamatuntuntemus 1 op01.08.2017 - 31.07.2019
Raamatuntutkimuksen metodit ja tekstianalyysi sivuaineopiskelijoille 2 op01.08.2017 - 31.07.2019
Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op01.08.2017 - 31.07.2019
Sopimusoikeus 5 op01.08.2017 - 31.07.2019
Sopimusoikeus 5 op01.08.2017 - 31.07.2019
Sosiaalinen erilaisuus ja monimuotoisuus työelämässä, 3 op 01.08.2017 - 31.07.2019
Sosiaalipsykologian perusteet 3 op01.08.2017 - 31.07.2019
Sosiaalisen maailman rakentaminen 5 op01.08.2017 - 31.07.2019
Suomalainen uskonnon tutkimuksen kenttä 3 op01.08.2017 - 31.07.2019
Suomen kirkkohistoria 3 op01.08.2017 - 31.07.2019
Tapahtumajohtaminen 6 op01.08.2017 - 31.07.2019
Teologinen etiikka 2 op01.08.2017 - 31.07.2019
Terveyspsykologia 3 op01.08.2017 - 31.07.2019
Tietoisuustaidot hyvinvoinnin vahvistajana, 3 op 01.08.2017 - 31.07.2019
Tilintarkastus 1 6 op01.08.2017 - 31.07.2019
Työ- ja organisaatiopsykologia 3 op01.08.2017 - 31.07.2019
Työelämän konfliktit – ristiriidoista ratkaisuihin, 3 op 01.08.2017 - 31.07.2019
Työoikeus 5 op01.08.2017 - 31.07.2019
Työssä oppiminen - teorioista käytäntöön, 3 op 01.08.2017 - 31.07.2019
Urheilujohtaminen 6 op01.08.2017 - 31.07.2019
Urheilumarkkinointi ja brandien hallinta 6 op01.08.2017 - 31.07.2019
Urheiluoikeus 6 op01.08.2017 - 31.07.2019
Urheilutaloustiede 6 op01.08.2017 - 31.07.2019
Uskontokasvatuksen perusteet 3 op01.08.2017 - 31.07.2019
Valmentava johtajuus, 4 op01.08.2017 - 31.07.2019
Valtiosääntöoikeus 5 op01.08.2017 - 31.07.2019
Vero-oikeuden perusteet 5 op01.08.2017 - 31.07.2019
Yhtiöoikeus 5 op 01.08.2017 - 31.07.2019
Yksityisoikeuden perusteet 5 op01.08.2017 - 31.07.2019
Yleishallinto-oikeus 5 op01.08.2017 - 31.07.2019
Ympäristöoikeuden perusteet 5 op01.08.2017 - 31.07.2019
Kemia II 4 op01.09. - 31.12.2017Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Nuorison kasvun kipupisteet ja syrjäytymisen ehkäisy 5 op 01.09.2017 - 31.07.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Farmakologian ja toksikologian kirjallisuustentti 4 op01.09.2017 - 31.12.2018
Farmaseuttinen kemia 2 op01.09.2017 - 31.12.2018
Johdanto farmasian opiskeluun 0 op01.09.2017 - 31.12.2018
Johdatus farmakologiaan 4,5 op01.09.2017 - 31.12.2018
Laatuajattelun perusteet 1 op01.09.2017 - 31.12.2018
Laatuajattelun perusteet farmasiassa 1 op01.09.2017 - 31.12.2018
Lääkkeet ja yhteiskunta 3 op01.09.2017 - 31.12.2018
Lääkkeet terveydenhuollossa 3,5 op01.09.2017 - 31.12.2018
Solubiologian perusteet 3 op01.09.2017 - 31.12.2018
Tautioppi farmasian opiskelijoille, osa I 3 op01.09.2017 - 31.12.2018
Työ- ja organisaatiopsykologia perusopinnot 25 op01.09.2017 - 31.12.2018Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Fysiikka I 4 op15.09. - 31.12.2017Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Fysiikka II 4 op15.09. - 31.12.2017Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Itä-Suomi/ kirjallisuustentti 25.9.201725.09.2017Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Itä-Suomi/ Oikeustieteet 25.9.201725.09.2017Online ilmoittautuminen on päättynyt.
Tutor -tapaaminen / Oikeustieteet26.09.201725.09.2017
Kemia I 4 op01.10. - 31.12.201722.09.2017
Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria 5 op01.10.2017 - 31.05.201801.10.2017
Siirtolaisuus 5 op01.10.2017 - 31.05.201801.10.2017
Suomen historian linjat ja murrokset 5 op01.10.2017 - 31.05.201801.10.2017
Uskonto ja monikulttuurisuus Suomessa 3 op01.10.2017 - 31.05.201801.10.2017
Opiskelutaitoilta / Tenttiin valmistautuminen ja tenttivastaustekniikka11.10.201710.10.2017
Itä-Suomi/ Oikeustieteet 13.10.201713.10.201703.10.2017
Turku/ yleinen tentti 18.10.201718.10.201708.10.2017
Itä-Suomi/ kirjallisuustentti 23.10.201723.10.201709.10.2017
Itä-Suomi/ Oikeustieteet 23.10.201723.10.201713.10.2017
Opiskelutaitoilta / Kirjalliset tehtävät tutuiksi24.10.201723.10.2017
Opiskelutaitoilta / Kun Google ei riitä: Miten löydän korkeakouluopinnoissa tarvittavat tiedonlähteet?09.11.201708.11.2017
Itä-Suomi/ Oikeustieteet 10.11.201710.11.201731.10.2017
English Academic Reading Skills for Law, 4 op10.11.2017 - 31.07.201820.10.2017
Itä-Suomi/ kirjallisuustentti 20.11.201720.11.201706.11.2017
Itä-Suomi/ Oikeustieteet 20.11.201720.11.201710.11.2017
Opiskelutaitoilta / Vinkkejä oikeustieteiden tentteihin; lukeminen ja vastaustekniikka23.11.201722.11.2017
Itä-Suomi/ Oikeustieteet 8.12.201708.12.201728.11.2017
Itä-Suomi/ kirjallisuustentti 18.12.201718.12.201704.12.2017
Itä-Suomi/ Oikeustieteet 18.12.201718.12.201708.12.2017
Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op 01.01. - 31.05.201801.01.2018
Opiskelutaitoilta / Englanninkielisen tekstin lukeminen01.01. - 31.07.2018
Opiskelutaitoilta / Motivaatio ja jaksaminen01.01. - 31.07.2018
Opiskelutaitoilta / Opinnäytetyöntekijän työkalupakki01.01. - 31.07.2018
Opiskelutaitoilta / Opiskelun esteettömyys ja oppimisvaikeudet01.01. - 31.07.2018
Arviointi ja koonti 2 op 01.01.2018 - 31.07.201901.01.2018
Draaman kirjoittaminen 4 op 01.01.2018 - 31.07.201901.01.2018
Informaatio-oikeus 5 op01.01.2018 - 31.07.201901.01.2018
Johdatus kirjoittamiseen 5 op01.01.2018 - 31.07.201901.01.2018
Johdatus suomalaiseen kirjallisuuteen, 4 op 01.01.2018 - 31.07.201901.01.2018
Kaavoitus- ja rakentamisoikeus 5 op01.01.2018 - 31.07.201901.01.2018
Kulttuurienvälinen viestintä, 6 op 01.01.2018 - 31.07.201901.01.2018
Kääntäjän viestintätaidot, 3 op 01.01.2018 - 31.07.201901.01.2018
Lapsen oikeudet 5 op01.01.2018 - 31.07.201901.01.2018
Luonnonvara- ja luonnonsuojeluoikeus 5 op01.01.2018 - 31.07.201901.01.2018
Lyriikan kirjoittaminen 4 op01.01.2018 - 31.07.201901.01.2018
Maakunta- ja kuntaoikeus 5 op01.01.2018 - 31.07.201901.01.2018
Maantuntemus, 3 op 01.01.2018 - 31.07.201901.01.2018
Proosan kirjoittaminen 6 op01.01.2018 - 31.07.201901.01.2018
Sosiaalioikeus, toimeentuloturva ja sosiaali- ja terveyspalvelut 5 op01.01.2018 - 31.07.201901.01.2018
Sosiaalioikeus, yleinen osa 5 op01.01.2018 - 31.07.201901.01.2018
Suomen kielen muoto- ja lauserakenne, 3 op 01.01.2018 - 31.07.201901.01.2018
Suomen peruskielioppi, 3 op 01.01.2018 - 31.07.201901.01.2018
Suomenkielisen tekstin tuottaminen, 5 op 01.01.2018 - 31.07.201901.01.2018
Tekstianalyysi, 2 op 01.01.2018 - 31.07.201901.01.2018
Terveydenhuolto-oikeus 5 op01.01.2018 - 31.07.201901.01.2018
Tietokirjoittaminen 4 op 01.01.2018 - 31.07.201901.01.2018
Vanhuus- ja edunvalvontaoikeus 5 op01.01.2018 - 31.07.201901.01.2018
Ympäristönsuojeluoikeus 5 op01.01.2018 - 31.07.201901.01.2018
Ympäristöoikeuden perusteet 5 op01.01.2018 - 31.07.201901.01.2018
Ympäristöoikeuden yleiset opit 5 op01.01.2018 - 31.07.201901.01.2018
Ääntäminen ja puheviestintätaidot, 2 op 01.01.2018 - 31.07.201901.01.2018
Laadulliset menetelmät sosiaalityön tutkimuksessa 2 op01.01.2018 - 31.12.201901.12.2017
Sosiaalioikeus sosiaalityössä 5 op01.01.2018 - 31.12.201901.12.2017
Sosiaalityön etiikka 5 op01.01.2018 - 31.12.201901.12.2017
Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina 5 op01.01.2018 - 31.12.201901.12.2017
Tapaustutkimus sosiaalityössä 5 op01.01.2018 - 31.12.201901.12.2017
Tilastolliset menetelmät sosiaalityön tutkimuksessa 2 op01.01.2018 - 31.12.201901.12.2017
Itä-Suomi/ kirjallisuustentti 15.1.201815.01.201805.01.2018
Itä-Suomi/ Oikeustieteet 26.1.201826.01.201816.01.2018
Itä-Suomi/ kirjallisuustentti 5.2.201805.02.201826.01.2018
Itä-Suomi/ Oikeustieteet 5.2.201805.02.201826.01.2018
Itä-Suomi/ Oikeustieteet 23.2.201823.02.201814.02.2018
Itä-Suomi/ kirjallisuustentti 5.3.201805.03.201823.02.2018
Itä-Suomi/ Oikeustieteet 5.3.201805.03.201823.02.2018
Itä-Suomi/ Oikeustieteet 23.3.201823.03.201813.03.2018
Itä-Suomi/ kirjallisuustentti 9.4.201809.04.201830.03.2018
Itä-Suomi/ Oikeustieteet 9.4.201809.04.201830.03.2018
Itä-Suomi/ Oikeustieteet 20.4.201820.04.201810.04.2018
Itä-Suomi/ kirjallisuustentti 7.5.201807.05.201827.04.2018
Itä-Suomi/ Oikeustieteet 7.5.201807.05.201827.04.2018
Itä-Suomi/ Oikeustieteet 18.5.201818.05.201808.05.2018
Itä-Suomi/ kirjallisuustentti 4.6.201804.06.201825.05.2018
Itä-Suomi/ Oikeustieteet 4.6.201804.06.201825.05.2018
Itä-Suomi/ Oikeustieteet 15.6.201815.06.201805.06.2018

Sulje