Kainuun kesäyliopisto – opintoja ja onnistumisia!

Hae koulutusta

Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 opIlmoittaudu koulutuskokonaisuuteen

Aika
    01.09.2018 - 31.07.2019

Perjantaisin klo 16-20 ja lauantaisin klo 9-17

pe-la 7.-8.9.2018
pe-la 21.-22.9.2018
pe-la 19.-20.10.2018
pe-la 2.-3.11.2018
pe-la 23.-24.11.2018
pe-la 14.-15.12.2018
pe-la 11.-12.1.2019
pe-la 1.-2.2.2019
pe-la 1.-2.3.2019
pe-la 29.-30.3.2019
pe-la 26.-27.4.2019
Paikka
   

Osaamiskeskus Kainuun Aalto /
Kainuun kesäyliopisto 

Kohderyhmä
   

"Opinnot soveltuvat kaikille, jotka haluavat kirjoittaa paremmin ja luovemmin. "

Esitiedot
    Ei esitietovaatimuksia
Tavoite
   

Itsenäisesti suoritettavien kirjoitusharjoitusten ja palautteenannon avulla opiskelija harjaantuu tavoitteelliseen tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien erittelyyn ja arviointiin. Opiskelija oppii suhteuttamaan omaa kirjoittamistaan kirjallisuuden tradition tarjoamiin malleihin ja kehittää ymmärrystään kirjoittamisen taustalla vaikuttavista historiallisista ja kulttuurisista tekijöistä.

Sisältö
   

Perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin sekä erilaisten tekstilajien historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin. 

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot;

- Johdatus kirjoittamiseen 5 op
- Proosan kirjoittaminen 6 op
- Lyriikan kirjoittaminen 4 op
- Draaman kirjoittaminen 4 op
- Tietokirjoittaminen 4 op
- Arviointi ja koonti 2 op

Kouluttajat
   

Opinnoissa ammattikirjoittajat Tarja Kerttula ja Eija Huotari ohjaavat työskentelyäsi.

 

Suoritustapa
   

Perusopinnot koostuvat lähiopetuksena Kainuun kesäyliopistolla tapahtuvasta luento- ja ryhmäopetuksesta sekä itsenäisestä työskentelystä. Lähiopetukseen on läsnäolovelvollisuus.

Emoyliopisto
    Turun yliopisto
Lisätietoja
    Jos haluat ilmoittautua yksittäiselle/yksittäisille opintojaksoille, hae opintojaksoa nimellä.
Lisätietoja hakeutumisesta
   

Muu informaatio
   

Lue opettaja Eija Huotarin viime syksyn ryhmän tekstejä Luovan kirjoittamisen verkkolehdestä.

 

 

Hinta
   

625 € / kun mukana vähintään 16 osallistujaa,
780 € / kun mukana vähintään 12 osallistujaa,
1100 € / kun mukana vähintään 8 osallistujaa.

Hinta sisältää Turun avoimen yliopiston opintomaksun 80 €, joka maksetaan opinto-oikeuden rekisteröinnin yhteydessä.

Huom! Kullekin osallistujalle voidaan laatia henkilökohtainen maksusuunnitelma.

Ilmoittautumiset
    10.08.2018 mennessä
Kokonaisuuteen kuuluvat kurssit
    Johdatus kirjoittamiseen 5 op
    Proosan kirjoittaminen 6 op
    Lyriikan kirjoittaminen 4 op
    Draaman kirjoittaminen 4 op
    Tietokirjoittaminen 4 op
    Arviointi ja koonti 2 op
Peruutusehdot
   

Perumisen voi tehdä Kainuun kesäyliopistoon maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka.

Peruminen tulee tehdä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen birit@kainuunaalto.fi.

Jos ilmoittautuminen jätetään kokonaan perumatta, peritään koko maksu, vaikka henkilö ei osallistuisikaan koulutukseen.


Tulostettava versio

Ilmoittaudu koulutuskokonaisuuteen

Palaa