Kainuun kesäyliopisto – opintoja ja onnistumisia!

Hae koulutusta

Kuvataidemenetelmien soveltaminen asiakastyössä, 3 opIlmoittaudu koulutukseen


Kuvaus
   

"Kuvan kautta voidaan kirjaimellisesti saada näkyviin enemmän kuin sanoin." 

Kuvallisen työskentelyn avulla voidaan;
- piirtää tavoitteet ylös;
- voidaan tarkentaa mielikuvia ja toiveita;
- kommunikoida myös silloin, kun asiakas on vaitonainen tai jopa puhumaton.

Kuvallinen työskentely tuo nopeasti esille syvällisiä, myös henkilökohtaisia asioita. Tämän vuoksi herkkyys kuvan käytössä on kaikessa asiakastyössä erityisen tärkeää, suhteessa sekä asiakkaaseen että työskentelyraameihin. Kuvan käyttöä opetellaan koulutuksessa sekä oman työskentelyn että ammatillisten esimerkkien avulla.

Kuvan ja kuvataiteellisten menetelmien käyttö soveltuu myös ihmisille, jotka eivät ole aiemmin piirtäneet paljoa. Kouluttaja opastaa ja rohkaisee käytännönläheisesti esimerkein kuvataiteen menetelmien käyttöön. Menetelminä käytetään sekä piirtämistä ja maalaamista että valokuvausta, lisäksi käytetään valmiita kuvia.

Opiskelijat voivat vaikuttaa koulutuksen aikana siihen, mihin kuvamenetelmiin koulutuksessa keskitytään!

Aika
    15.03. - 08.06.2019

Lähiopetusaikataulu / kevät 2019:
pe-la 15.-16.3., 5.-6.4. sekä 7.-8.6.

Paikka
   

Osaamiskeskus Kainuun Aalto
Kainuun kesäyliopisto
Koskikatu 1
87200 Kajaani

- luentosali Aalto

Kohderyhmä
   

Neuvonta-, ohjaus-, hoito- ja muuta asiakastyötä tekevät erityisesti vanhus- ja kehitysvamma-aloilla mutta myös lastensuojelussa, perhetyössä, sosiaalityössä sekä varhais- ja perusopetuksessa.

Koulutus soveltuu erilaisissa hoito- ja sosiaalialan ammateissa toimiville sekä soveltuvaa asiakastyötä esimerkiksi järjestöissä tekeville.

Koulutus on tarkoitettu suoritettavaksi oman työn ohessa tai omaan ammatilliseen kehitykseen liittyen.

Esitiedot
   

Aiempi oma taiteellinen suuntautuminen ei ole välttämätöntä, motivaatio kuvalliseen ilmaisuun ja sen käyttöön työssä riittää. Koulutuksen tavoitteena ei ole oppia kuvataiteellisia tekniikoita ”oikein”, vaikka tekniikoitakin opetetaan ja tekemistä ohjataan tarpeen mukaan. Tavoitteena on oppia tekniikoita sen verran kuin menetelmien soveltamisen kannalta on tarkoituksenmukaista.

Tavoite
   

Koulutus tarjoaa teoreettisen tietopohjan kuva- ja kuvataidemenetelmien käytöstä asiakastyössä sekä käytännön valmiuksia soveltaa ko. menetelmiä koulutuksen jälkeenkin omassa työssä yksittäisten asiakkaiden ja ryhmien kanssa.

Koska koulutus sisältää omaan työhön liittyviä välitehtäviä ja kuvamenetelmällistä työnohjausta, käytännön menetelmät alkavat elää työn arjessa jo koulutuksen aikana opiskelijoiden oppiessa kokonaisvaltaisesti ja kokemuksellisesti.

Koulutuksen tavoitteena on rohkaista viestimään asiakkaiden kanssa myös kuvien kautta, joko niin että asiakas tekee kuvia, tai teette yhdessä. Kuvataidemenetelmiin liittyy usein suorituspaineita, ja tärkeää on kunnioittaa omaa ja asiakkaan tapaa tehdä, joka ei välttämättä ole sellainen tapa, mistä palkittiin koulussa.

Kouluttaja on erityisesti kuvataidemenetelmiä soveltava työnohjaaja ja taideterapeutti, joka neuvoo myös miten tapauskohtainen soveltaminen omaan työhön tapahtuu. Kouluttaja tarjoaa suorituskynnystä madaltavia menetelmiä, jonka jälkeen paperilla kommunikointi esimerkiksi mutistisen asiakkaan kanssa kuvataidemenetelmän avulla on ns. uusi normaali.

Kouluttajat
   

Kuvataideterapeutti, työnohjaaja (STOry), taidefilosofi (FM), tohtorikoulutettava (taidekasvatus, Jyväskylän yliopisto) Johanna Wahlbeck, ks. kotisivu http://oivallamme.fi

Suoritustapa
   

Kuusi lähiopetuspäivää sekä omaan työhön liittyvät kehittämistehtävät

Opetus jakaantuu kolmeen teemakokonaisuuteen, joista soveltamisen opetusta on eniten.

Teorian opetus: toiminnallisten menetelmien käyttö asiakastyössä, luovien menetelmien käyttö asiakastyössä, kuvamenetelmien käyttö asiakastyössä, kuvataiteellisten menetelmien käyttö asiakastyössä, teoriaa ja historiaa.
Käytännön taiteellisten tekniikoiden opetus: piirustusta, maalausta, muotoilua, käsitetaiteellista työskentelyä.
Soveltamisen opetus: koulutukseen kuuluvien kehittämistehtävien avulla kuvamenetelmiä voi ottaa työssään käyttöön jo koulutuksen aikana. Lähiopetuspäivinä on mahdollisuus käsitellä asiakastyön tapauksia työnohjauksellisesti kuvamenetelmiä hyödyntäen.

Lisätietoja hakeutumisesta
   

Koulutussuunnittelija Mira Huotari, puh. 040 1488 591, mira@kainuunaalto.fi

Hinta
   

800 € / kun mukana vähintään 15 osallistujaa.

Max.  25 osallistujaa mahtuu koulutukseen mukaan.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutuksessa käytettävät taidemateriaalit sisältyvät hintaan.

Ilmoittautumiset
    01.02.2019 mennessä
Peruutusehdot
   

Perumisen voi tehdä Kainuun kesäyliopistoon maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka.

Peruminen tulee tehdä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen mira@kainuunaalto.fi.

Jos ilmoittautuminen jätetään kokonaan perumatta, peritään koko maksu, vaikka henkilö ei osallistuisikaan koulutukseen.


Tulostettava versio

Ilmoittaudu koulutukseen


Palaa