Kainuun kesäyliopisto – opintoja ja onnistumisia!

Hae koulutusta

Iäkäs ja muistisairas lääkehoidossaIlmoittaudu koulutukseen


Aika
    25.09.2018
Klo
    08:30-16:00
Paikka
    Osaamiskeskus Kainuun Aalto
Kainuun kesäyliopisto
Koskikatu 1
87200 Kajaani
Kohderyhmä
   

Koulutus on sosiaali- ja terveysalan ammatillista lisäkoulutusta, josta hyötyvät ikäihmisiä työssään kohtaavat kuten lääkärit, hoitajat ja apteekkialan henkilökunta. Koulutuksesta hyötyvät myös muut kuten omaishoitajat. 

Tavoite
   

Koulutuksen tavoitteina on antaa hoitohenkilökunnalle käytännön työkaluja lääkehoidon vaikutusten entistä tarkempaan seurantaan, voimaannuttaa lääkeviidakon keskellä, auttaa parantamaan kommunikointia työyksikössä ja lääkärin kanssa, sekä antaa vinkkejä lääkehoidon kirjaamiseen.

Koulutus soveltuu erinomaisesti täyttämään Turvallinen lääkehoito-oppaan taulukko nro. 3:n velvoittavan kohdan "Muu toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmassa määritelty erityisosaaminen (lisäkoulutus ja näyttö) (esim. iäkkäiden lääkehoito.)"

STM:n Turvallinen lääkehoito-opas määrittelee hoitajan vastuun: "Potilaan lääkityksen ja riskitietojen selvittäminen, lääkehoidon tarpeen ja muutostarpeen tunnistaminen, lääkehoidon toteutuksen suunnittelu, toteutus, lääkehoidon toteutumisen seuranta ja vaikuttavuuden arviointi, lääkityksen tarkistus, lääkehoidon dokumentointi ja ohjaus, tiedon välittäminen potilasta hoitaville ammattihenkilöille, potilaille ja omaisille."

Koulutuksessa paneudutaan kaikkiin näihin aiheisiin.

Sisältö
   

8.30-9.00 Koulutukseen kirjautuminen ja aamukahvi

9.00-12.00
Monilääkitys, kansallinen ilmiö?
Iäkäs lääkehoidon kohteena
• Miten iäkkään ihmisen elimistö käsittelee lääkeaineita?
Iäkkäällä vältettävät lääkkeet
• Iäkkäiden lääkityksen tietokanta
Pitkäaikaissairauksien lääkkeet
• Hoitaako vaiko eikö hoitaa?

12.00-13.00 Lounastauko

13.00 -14.00
Alzheimerin taudin lääkkeet tarkastelussa
• Autonomisen hermoston ominaisuudet
• Mitä on kognitio?
• AKE eli "muistilääkkeen" toimintamekanismi
• Hyödyt vs. haitat
• Kuinka kauan lääkitystä jatketaan?

14.00-14.30 Iltapäiväkahvi

14.30-16.00
Psyykenlääkkeiden käyttö iäkkäillä
• Miten erotan eri psyykenlääkkeet toisistaan?
• Iäkäs ja masennuslääkkeet
• Millä tavoin lääkkeitä vähennetään potilasturvallisuutta vaarantamatta?
• Millä tavoin lääkehoitoa seurataan?
Käytösoireiden lääkehoito
• Lääkettä oireeseen: kumpi oli ensin, lääke vai oire?
• Miten lääkekierre vältetään?

Kouluttajat
   

Pauli Puirava, farmaseutti, LHKA-erityispätevyys, lääkevalistaja PharmaSight.

Kouluttajalla on 10 vuoden ajalta käytännön kokemusta useista iäkkäiden, muistisairaiden ja psyykkisesti sairaiden hoitoyksiköistä, joissa hän on yhteistyössä hoitajien ja lääkäreiden kanssa optimoinut lääkehoitoja hyvin tuloksin.

Suoritustapa
   

Koulutukseen on mahdollista osallistua lähiopetuksena Kajaanissa (ks. Kurssipaikka) tai reaaliajassa verkkovälitteisesti omalta koti/työkoneelta.

Lisätietoja hakeutumisesta
   

Koulutussuunnittelija Mira Huotari, puh. 040 1488 591, mira@kainuunaalto.fi

Hinta
   

125 €, kun mukana 30 osallistujaa
215 €, kun mukana 15 osallistujaa

HUOM! Kun työyhteisö osallistuu yhdessä, joka 4. osallistuja veloituksetta koulutukseen mukaan (osallistumismaksun maksajana sama organisaatio).

70 osallistujaa mahtuu koulutukseen mukaan.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Ilmoittautumiset
    31.08.2018 mennessä
Peruutusehdot
   

Perumisen voi tehdä Kainuun kesäyliopistoon maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka.

Peruminen tulee tehdä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen mira@kainuunaalto.fi.

Jos ilmoittautuminen jätetään kokonaan perumatta, peritään koko maksu, vaikka henkilö ei osallistuisikaan koulutukseen.


Tulostettava versio

Ilmoittaudu koulutukseen


Palaa