Koulutustarjonta

TYÖSUOJELUN PERUSKOULUTUS


Työsuojelun peruskurssit 3 + 2 päivää

Työsuojelun peruskurssiin 6 sisältyy Työturvallisuuskortti-osio. Lue lisää www.tyoturvallisuuskortti.fi.
Työturvallisuuskortti on voimassa viisi vuotta. 

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu kaikille työsuojelutehtävissä toimiville: työsuojeluvaltuutetuille ja–päälliköille, -asiamiehille ja -toimikuntien jäsenille/varajäsenille.

Tavoite ja sisältö: Kurssilla annetaan opiskelijoille perustiedot työsuojelusta ja sen tavoitteista ja käytännön valmiuksia osallistua yhteistoiminnan ja työsuojelun kehittämiseen omalla työpaikallaan. 
Kurssilla perehdytään työsuojelun ja yhteistoiminnan merkitykseen, päämääriin ja käytännön toteuttamisen keinoihin. Kurssilla tutustutaan työsuojelua koskeviin normistoihin ja sopimuksiin, 
työsuojelun tietolähteisiin verkossa, työelämän muutosten vaikutuksiin yhteiskunnallisella ja työyhteisöllisellä tasolla sekä työsuojeluorganisaation eri toimijoiden tehtäviin ja vastuualueisiin. 
Kurssilla tutustutaan myös henkisen työsuojelun sisältöön, työsuojeluasioista tiedottamiseen sekä tuetaan osallistujien omaa hyvinvointia tehtävässä jaksamisen edistämiseksi.

Työpaikan turvallisuus kertoo toiminnan laadusta. Ammattitaitoinen työ tuottaa laadukkaita tuotteita ja palveluita ilman tapaturmia ja työperäisiä sairauksia luontoa ja elinympäristöämme säästäen.
Yhteiset työpaikat ovat lisääntyneet, kun palveluja ja toimintoja on ulkoistettu. Näin tapahtuu sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. 
Kuka johtaa työtä ja vastaa työturvallisuudesta, kun työpaikalla toimii useampi kuin yksi työnantaja?

Koulutetun työsuojelun asiantuntijan, työsuojeluvaltuutetun tai–asiamiehen on saatava työpaikallaan muut vakuuttuneiksi työsuojelutyön tärkeydestä työhyvinvoinnille, työturvallisuudelle ja taloudelliselle kannattavuudelle. Työnantajien edustajien mukaan saaminen ja innostaminen tähän työhön on ratkaisevan tärkeää. 
Kyse on viestinnästä, neuvottelemisesta ja vaikuttamisesta ja siksi työsuojelun peruskurssi luo valmiuksia myös näiden asioiden hallintaan.


   

Työsuojelutietoa luottamusmiehille 

Järjestetään Oulussa 16.-17.2.2017
Järjestetään Helsingissä 20.-21.3.2017
Järjestetään Helsingissä 25.-26.9.2017

Tavoite ja sisältö: Monet luottamusmiehet osallistuvat Aktiivi-Instituutin työsuojelukursseille mikäli työmarkkinajärjestöjen väliset koulutussopimukset mahdollistavat osallistumisoikeuden. 
Tämä kahden päivän kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille jotka arvioivat hieman lyhyemmän koulutuksen antavan riittävät tiedot työsuojeluasioista. 
Kurssin painopiste on työsuojelun normitaustassa, työsuojelu-yhteistoiminnassa sekä työhyvinvointiin vaikuttamiseen liittyvissä asioissa.     

Työsuojelun täydennyskurssit (peruskurssin suorittaneille)

Järjestetään Oulussa 7.-9.6.2017 
Järjestetään Helsingissä 26.-28.4.2017
Järjestetään Helsingissä 15.-17.11.2017

Tavoite ja sisältö: Tavoitteena on syventää osallistujien työsuojelun peruskurssilla saamaa tietoa ja lisätä heidän valmiuksiaan osallistua yhteistoiminnan ja 
työsuojelun kehittämiseen omalla työpaikallaan. Kurssin sisältösuunnittelussa korostuu olettamus siitä, että osallistujat tuntevat keskeisen työsuojelulainsäädännön. 
Kurssilla päivitetään lainsäädännön ja sopimusten muuttuneet kohdat ja arvioidaan niiden vaikutuksia työsuojelutyöhön.

Ikääntyvän työvoimamme työkyvyn, työmotivaation ja uudistumisvalmiuden ylläpitäminen ja kehittäminen on suuri kansallinen haaste.

Tässä on mahdollista onnistua vain yhteistyöllä ja kurssilla tuodaan esille niitä näkökohtia, joita työsuojeluhenkilöstön tulisi tässä yhteydessä huomioida. Paikallisten ratkaisujen ja joustavuuden esille ottaminen ikääntyvien työntekijöiden työkykykeskustelussa on välttämätöntä. 
Siksi kurssilla peruskurssin tavoin lisätään osallistujien neuvottelu- ja viestintävalmiuksia heidän joutuessaan palkansaajien edustajina tuomaan esille ja perustelemaan näitä näkökohtia.

Kurssilla myös esitellään onnistuneita työhyvinvointi- ja työkykyhankkeita sekä hyviä työterveyshuollon toimintamalleja.

Huom! Kaikkiin työsuojelun täydennyskursseihin sisältyy Työhyvinvointikortti–kurssi. Lisätietoa asiasta osoitteestawww.tyohyvinvointikortti.fiKurssi-ilmoittautuminen

KoulutusAjankohta Viimeinen ilmoittautumispvm
Hei, me mentoroidaan! Jatkuva haku
Johdatus henkilöstönedustajan tehtävään Jatkuva haku
Mentorointi käyttöön Jatkuva haku
Työsuojelun peruskurssi 5/2.jakso (Oulu)23.10. - 24.10.2017Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Työsuojelun peruskurssi 6/2.jakso26.10. - 27.10.2017Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Työsuojelun peruskurssi 7/1. jakso06.11. - 08.11.2017Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Työsuojelun peruskurssi 7/2.jakso11.12. - 12.12.201710.11.2017
Työsuojelun täydennyskurssi 15.11. - 17.11.2017Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Työsuojelutietoa henkilöstönedustajille Jatkuva haku
Väkivallan uhka työpaikalla/Täydennyskurssi02.11. - 03.11.2017Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon