Ympäristöoppi 1. lk, kirjallinen kurssiAvaa ilmoittautumislomake
Kohderyhmä
    1. luokan oppilaat (6-8 -vuotiaat).
Sisältö
    Kurssin aiheet:
- oppilaan ympäristö ja turvallinen liikkuminen
- syksy ja sen näkyminen Suomen luonnossa
- ihminen, kehon rakenne ja toiminta, elämänvaiheet
- eläinten selviäminen Suomen talvessa
- ilma, vesi, lämpö, ääni ja valo
- Suomen järvi- ja merimaisema ja vesieläimiä
- Suomen kevään kasvit
Opettajat
    KM Heidi Merisalo
Suoritustapa
    Lapsi opiskelee vanhemman tai muun suomenkielisen aikuisen ohjauksessa oppikirjan, Kulkurin etäopiskelumateriaalin ja etäopettajan avulla. Opiskelun voi aloittaa milloin vain ja jokainen etenee omassa tahdissaan.
Kirjallisuus
    Avaa ilmoittautumislomake alla ja katso mahdolliset kirjat.
Lisätietoja
    Kirjallinen etäopiskelumateriaali sisältää etäopiskeluoppaan ja etätehtävät, jotka lähetetään Etäkoulu Kulkurin etäopettajalle. Etätehtävät voi lähettää opettajalle postitse
tai sähköpostilla (skannattuina pdf-tiedostoina).
Hinta
    Avaa ilmoittautumislomake alla ja katso hinnat.
Ilmoittautumiset
    Jatkuva haku


Avaa ilmoittautumislomake

Tulostettava versio

Palaa