1. luokan kaikki kurssitAvaa koulutuskokonaisuuden ilmoittautumislomake
Kuvaus
   

1. luokan koulutuskokonaisuus valitaan, kun lapsi opiskelee kaikkia 1. luokan aineita.Kokonaisuudessa suomen kielen ja kirjallisuuden kurssi on verkkokurssi.

Kohderyhmä
    1. luokan koko oppimäärää opiskelevat oppilaat (6-8 -vuotiaat).
Sisältö
    1. luokan koulutuskokonaisuus sisältää
- suomen kielen ja kirjallisuuden,
- matematiikan,
- ympäristö- ja luonnontiedon sekä
- uskonnon kurssit.
Opettajat
    KM Heidi Merisalo ja KM Leena Määttänen
Suoritustapa
    Lapsi opiskelee vanhemman tai muun suomenkielisen aikuisen ohjauksessa oppikirjan, Kulkurin etäopiskelumateriaalin ja etäopettajan avulla. Kirjallisen kurssin opiskelun voi aloittaa milloin vain ja jokainen etenee omassa tahdissaan.
Äidinkielen verkkokurssi alkaa syyskuussa ja jatkuu toukokuun loppuun. Kurssilla on kuukausittaiset tehtävät.
Lisätietoja
    1. luokan kaikki kurssit ovat, suomen kieltä lukuunottamatta, kirjallisia etäopiskelukursseja. Kirjallinen etäopiskelumateriaali sisältää etäopiskeluoppaan ja etätehtävät, jotka lähetetään Etäkoulu Kulkurin etäopettajalle. Etätehtävät voi lähettää opettajalle postitse tai sähköpostilla (skannattuina pdf-tiedostoina).
Hinta
    Avaa ilmoittautumislomake alla ja katso hinnat.
Ilmoittautumiset
    Jatkuva haku
Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset
    Suomen kieli ja kirjallisuus 1. lk,verkkokurssi
    Ympäristöoppi 1, kirjallinen kurssi
    Matematiikka 1. lk, kirjallinen kurssi
    Uskonto 1. lk, kirjallinen kurssi


Avaa koulutuskokonaisuuden ilmoittautumislomake

Tulostettava versio

Palaa