Fysiikka 8.lk, kirjallinen kurssiAvaa ilmoittautumislomake
Kohderyhmä
    Peruskoulun 8. luokan oppilaat (14-15-vuotiaat)
Sisältö
    8. luokan fysiikan kurssilla käsitellään liikettä ja voimaa sekä liikettä ja energiaa. Tutustutaan kappaleiden välisiin vuorovaikutukseen ja niistä aiheutuviin liikeilmiöihin sekä liike- ja potentiaalienergiaan. Lisäksi tarkastellaan energian ja työn yhteyttä, yksinkertaisia koneita ja kappaleiden tasapainoa.
Opettajat
    Henri Leinonen
Suoritustapa
    Lapsi opiskelee vanhemman tai muun suomenkielisen aikuisen ohjauksessa oppikirjan, Kulkurin etäopiskelumateriaalin ja etäopettajan avulla. Opiskelun voi aloittaa milloin vain ja jokainen etenee omassa tahdissaan.
Kirjallisuus
    Avaa ilmoittautumislomake alla ja katso mahdolliset kirjat.
Lisätietoja
    Kirjallinen etäopiskelumateriaali sisältää etäopiskeluoppaan ja etätehtävät, jotka lähetetään Etäkoulu Kulkurin etäopettajalle. Etätehtävät voi lähettää opettajalle postitse tai sähköpostilla.
Hinta
    Avaa ilmoittautumislomake alla ja katso hinnat.
Ilmoittautumiset
    Jatkuva haku


Avaa ilmoittautumislomake

Tulostettava versio

Palaa