Kemia 8. lk, kirjallinen kurssiAvaa ilmoittautumislomake
Kohderyhmä
    Peruskoulun 8. luokan oppilaat (14-15-vuotiaat).
Sisältö
    8. luokan kemian kurssilla tutustutaan aineiden ja elämän kemiaan. Aineiden kemiassa perehdytään mm. aineiden jaksolliseen järjestelmään, kemialliseen sidokseen, happoihin ja emäksiin, suolanmuodostukseen ja luonnon happamoitumiseen. Elämän kemiassa todetaan hiilen merkitys elollisen luonnon yhdisteissä sekä perehdytään hiilivetyjen. alkoholien, karboksyylihappojen ja ravintoaineiden ominaisuuksiin ja rakenteisiin.
Opettajat
    Henri Leinonen
Suoritustapa
    Lapsi opiskelee vanhemman tai muun suomenkielisen aikuisen ohjauksessa oppikirjan, Kulkurin etäopiskelumateriaalin ja etäopettajan avulla. Opiskelun voi aloittaa milloin vain ja jokainen etenee omassa tahdissaan.
Kirjallisuus
    Avaa ilmoittautumislomake alla ja katso mahdolliset kirjat.
Lisätietoja
    Kirjallinen etäopiskelumateriaali sisältää etäopiskeluoppaan ja etätehtävät, jotka lähetetään Etäkoulu Kulkurin etäopettajalle. Etätehtävät voi lähettää opettajalle postitse tai sähköpostilla.
Hinta
    Avaa ilmoittautumislomake alla ja katso hinnat.
Ilmoittautumiset
    Jatkuva haku


Avaa ilmoittautumislomake

Tulostettava versio

Palaa