Biologia 9. lk, kirjallinen kurssiAvaa ilmoittautumislomake
Kohderyhmä
    Peruskoulun päättöluokkalaiset ja 15-16-vuotiaat nuoret.
Sisältö
    9. luokan biologian kurssilla on kaksi osaa: ihmisen biologia ja ympäristö. Ihmisen biologiassa perehdytään ihmisen rakenteeseen ja elintoimintoihin: aineenvaihduntaan, liikkumiseen, puolustukseen, reagointikykyyn, lisääntymiseen ja perinnöllisyyteen. Ympäristö-jaksolla aiheena on ihmisen ja luonnon välinen vuorovaikutus, ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen sekä kestävä kehitys.
Opettajat
    Inkeri Tiala
Suoritustapa
    Lapsi opiskelee vanhemman tai muun suomenkielisen aikuisen ohjauksessa oppikirjan, Kulkurin etäopiskelumateriaalin ja etäopettajan avulla. Opiskelun voi aloittaa milloin vain ja jokainen etenee omassa tahdissaan.
Kirjallisuus
    Avaa ilmoittautumislomake alla ja katso mahdolliset kirjat.
Lisätietoja
    Kirjallinen etäopiskelumateriaali sisältää etäopiskeluoppaan ja etätehtävät, jotka lähetetään Etäkoulu Kulkurin etäopettajalle. Etätehtävät voi lähettää opettajalle postitse tai sähköpostilla.
Hinta
    Avaa ilmoittautumislomake alla ja katso hinnat.
Ilmoittautumiset
    Jatkuva haku


Avaa ilmoittautumislomake

Tulostettava versio

Palaa