Suomen kieli ja kirjallisuus 9. lk, kirjallinen kurssiAvaa ilmoittautumislomake
Kohderyhmä
    Peruskoulun 9. luokan oppilaat (15-16-vuotiaat).
Sisältö
    Kurssilla opiskellaan kirjoittamiseen, lukemiseen ja kirjallisuuteen liittyviä asioita. Kielentuntemus ja kielitaito, sekä media ja vuorovaikutustaidot kuuluvat kurssilla käsiteltäviin aihepiireihin.

Oppilas tekee kurssilla mm. tiedonhakuharjoituksia hyödyntäen eri medioita, kirjoittaa sekä aineistopohjaisia että omaan mielikuvitukseen perustuvia tekstejä, sekä lukee kirjoja ja muita tekstejä ja tekee niistä erilaisia tehtäviä. Oppilas tutustuu kirjallisuuden lajeihin ja termeihin ja käy monipuolisesti läpi kielitietoa.
Opettajat
    FM Suvi-Marja Hautanen
Suoritustapa
    Lapsi opiskelee vanhemman tai muun suomenkielisen aikuisen ohjauksessa oppikirjan, Kulkurin etäopiskelumateriaalin ja etäopettajan avulla. Opiskelun voi aloittaa milloin vain ja jokainen etenee omassa tahdissaan.
Kirjallisuus
    Avaa ilmoittautumislomake alla ja katso mahdolliset kirjat.
Lisätietoja
    Kirjallinen etäopiskelumateriaali sisältää etäopiskeluoppaan ja etätehtävät, jotka lähetetään Etäkoulu Kulkurin etäopettajalle. Etätehtävät voi lähettää opettajalle postitse tai sähköpostilla.
Hinta
    Avaa ilmoittautumislomake alla ja katso hinnat.
Ilmoittautumiset
    Jatkuva haku


Avaa ilmoittautumislomake

Tulostettava versio

Palaa