Ympäristöoppi 4. lk, kirjallinen kurssiAvaa ilmoittautumislomake
Kohderyhmä
    4. luokan oppilaat (9-11 -vuotiaat).
Sisältö
    4. luokan ympäristöopissa

- tutustutaan suomalaiseen maaseutuun ja kotieläimiin
- opitaan huolehtimaan omasta terveydestä ja hyvinvoinnista arjessa
- tutustutaan Pohjoismaihin ja Baltian maihin
- tutkitaan sähköä, valoa, ääntä ja muita luonnonilmiöitä
- opitaan eläinten luokittelua ja tutustutaan suomalaisten eläinten elinympäristöön ja elämänvaiheisiin.
Opettajat
    KM Pirjo Tuuri
Suoritustapa
    Lapsi opiskelee vanhemman tai muun suomenkielisen aikuisen ohjauksessa oppikirjan, Kulkurin etäopiskelumateriaalin ja etäopettajan avulla. Opiskelun voi aloittaa milloin vain ja jokainen etenee omassa tahdissaan.
Kirjallisuus
    Avaa ilmoittautumislomake alla ja katso mahdolliset kirjat.
Lisätietoja
    Kirjallinen etäopiskelumateriaali sisältää etäopiskeluoppaan ja etätehtävät, jotka lähetetään Etäkoulu Kulkurin etäopettajalle. Etätehtävät voi lähettää opettajalle postitse
tai sähköpostilla (skannattuina pdf-tiedostoina).
Hinta
    Avaa ilmoittautumislomake alla ja katso hinnat.
Ilmoittautumiset
    Jatkuva haku


Avaa ilmoittautumislomake

Tulostettava versio

Palaa