Suomen kieli ja kirjallisuus 2. lk, kirjallinen kurssiAvaa ilmoittautumislomake
Kohderyhmä
    2. luokan oppilaat (7-9 -vuotiaat).
Sisältö
    Kurssilla harjoitellaan sujuvan lukutaidon tekniikkaa ja luetun ymmärtämisen taitoja.

Kielitiedossa painottuvat suomen kielen erityispiirteet kuten tavuttaminen, lyhyt ja pitkä vokaali, kaksoiskonsonantti, äng-äänne, diftongit ja yhdyssanat.

Harjaannutaan tekemään lauseitaja opitaan käyttämään isoa alkukirjainta, välimerkkejä ja lopetusmerkkejä.

Harjoitellaan luovaa kirjoittamista ja itseilmaisua sekä tutustutaan kirjallisuuteen ja erilaisiin teksteihin.
Opettajat
    Heidi Merisalo
Suoritustapa
    Lapsi opiskelee vanhemman tai muun suomenkielisen aikuisen ohjauksessa oppikirjan, Kulkurin etäopiskelumateriaalin ja etäopettajan avulla. Opiskelun voi aloittaa milloin vain ja jokainen etenee omassa tahdissaan.
Kirjallisuus
    Avaa ilmoittautumislomake alla ja katso mahdolliset kirjat.
Lisätietoja
    Kirjallinen etäopiskelumateriaali sisältää etäopiskeluoppaan ja etätehtävät, jotka lähetetään Etäkoulu Kulkurin etäopettajalle. Etätehtävät voi lähettää opettajalle postitse
tai sähköpostilla (skannattuina odf-tiedostoina).
Hinta
    Avaa ilmoittautumislomake alla ja katso hinnat.
Ilmoittautumiset
    Jatkuva haku


Avaa ilmoittautumislomake

Tulostettava versio

Palaa