Englanti 6. lk, kirjallinen kurssiAvaa ilmoittautumislomake
Kohderyhmä
    Peruskoulun 6. luokan oppilaat (12-13 -vuotiaat).
Sisältö
    Englannin alkeiden opiskelun jatkoa. Kuudennella luokalla opiskelu on jo aiempia luokkia analyyttisempaa. Tavoitteena on, että oppilas pystyy kommunikoimaan englanniksi ja ymmärtää puheen ja tekstin keskeisen sisällön itselleen läheisissä, konkreettisissa tilanteissa ja osaa kirjoittaa lyhyitä viestsejä vastaavista asioista. Keskeiset rakenteet ovat
- preesensin kertaus
- imperfekti ja
- adjektiivien vertailumuodot.
Opettajat
    KM Anna-Kaisa Silvola
Suoritustapa
    Lapsi opiskelee vanhemman tai muun suomenkielisen aikuisen ohjauksessa oppikirjan, Kulkurin etäopiskelumateriaalin ja etäopettajan avulla. Opiskelun voi aloittaa milloin vain ja jokainen etenee omassa tahdissaan.
Kirjallisuus
    Avaa ilmoittautumislomake alla ja katso mahdolliset kirjat.
Lisätietoja
    Kirjallinen etäopiskelumateriaali sisältää etäopiskeluoppaan ja etätehtävät, jotka lähetetään Etäkoulu Kulkurin etäopettajalle. Etätehtävät voi lähettää opettajalle postitse tai sähköpostilla.
Hinta
    Avaa ilmoittautumislomake alla ja katso hinnat.
Ilmoittautumiset
    Jatkuva haku


Avaa ilmoittautumislomake

Tulostettava versio

Palaa