Suomen kieli ja kirjallisuus 7. lk, kirjallinen kurssiAvaa ilmoittautumislomake
Kohderyhmä
    Peruskoulun 7. luokan oppilaat (13-14 -vuotiaat).
Sisältö
    7. luokan suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen sisältöjä ovat:
- Lukeminen ja kirjoittaminen:
Arvioidaan ja haetaan tietoa, opetellaan tekemään muistiinpanoja ja järjestelemään tietoja erilaisia menetelmiä käyttäen, kirjoitetaan aineistopohjaisia tekstejä, harjoitellaan koevastausten tekemistä ja kirjoitetaan runoja.
- Kirjallisuus ja kulttuuri:
Opitaan jaottelemaan tekstit faktaksi ja fiktioksi, tutustutaan lyriikkaan, epiikkaan ja draamaan, perehdytään monipuolisesti fiktioon ja tarkastellaan lähemmin fantasiakirjallisuutta, tutustutaan kirjallisuuden termeihin (aihe, henkilöt, miljöö, juoni, ennakointi ja takauma), tehdään kirjaesittelyitä.
- Vuorovaikutustaidot ja media:
Hyödynnetään eri medioita tiedonhaussa, kerrataan netikettiä ja verkon käyttöä, harjoitellaan palautteen antamista ja vuorovaikutusta muiden kanssa, tutustutaan lähemmin sarjakuvaan.
- Kielentuntemus/Kielitieto:
Käydään läpi sanaluokat, sijamuodot, verbioppi ja ajan ilmaukset. Kerrataan tekstiin liittyviä asioita, kuten virke, lauseiden lajit ja lausetyypit, ylä- ja alakäsitteet, välimerkit, yhdyssanat, iso ja pieni alkukirjain.
Opettajat
    FM Suvi-Marja Hautanen
Suoritustapa
    Lapsi opiskelee vanhemman tai muun suomenkielisen aikuisen ohjauksessa oppikirjan, Kulkurin etäopiskelumateriaalin ja etäopettajan avulla. Opiskelun voi aloittaa milloin vain ja jokainen etenee omassa tahdissaan.
Kirjallisuus
    Avaa ilmoittautumislomake alla ja katso mahdolliset kirjat.
Lisätietoja
    Kirjallinen etäopiskelumateriaali sisältää etäopiskeluoppaan ja etätehtävät, jotka lähetetään Etäkoulu Kulkurin etäopettajalle. Etätehtävät voi lähettää opettajalle postitse tai sähköpostilla.
Hinta
    Avaa ilmoittautumislomake alla ja katso hinnat.
Ilmoittautumiset
    Jatkuva haku


Avaa ilmoittautumislomake

Tulostettava versio

Palaa