Suomen kieli ja kirjallisuus 4. lk, kirjallinen kurssiAvaa ilmoittautumislomake
Kohderyhmä
    Peruskoulun 4. luokan oppilaat (10-11 -vuotiaat).
Sisältö
    Kirjoitetaan lyhyitä tekstejä ja opetellaan niihin liittyviä rakenteita.

Harjoitellaan mm. vuorosanojen kirjoittamista, pilkun ja lauseen lopetusmerkkien käyttöä, tutustutaan pää- ja sivulauseisiin sekä lauseenjäsenistä subjektiin ja predikaattiin. Sanaluokista esitellään pronominit, numeraalit ja partikkelit.

Kehitetään lukutekniikkaa ja luetaan monipuolisesti ikäkaudelle sopivia tekstejä ja kirjoja ja arvioidaan niitä. Tutustutaan Suomen kansalliseepokseen, Kalevalaan.
Opettajat
    Heidi Merisalo
Suoritustapa
    Lapsi opiskelee vanhemman tai muun suomenkielisen aikuisen ohjauksessa oppikirjan, Kulkurin etäopiskelumateriaalin ja etäopettajan avulla. Opiskelun voi aloittaa milloin vain ja jokainen etenee omassa tahdissaan.
Kirjallisuus
    Avaa ilmoittautumislomake alla ja katso mahdolliset kirjat.
Lisätietoja
    Kirjallinen etäopiskelumateriaali sisältää etäopiskeluoppaan ja etätehtävät, jotka lähetetään Etäkoulu Kulkurin etäopettajalle. Etätehtävät voi lähettää opettajalle postitse
tai sähköpostilla.
Hinta
    Avaa ilmoittautumislomake alla ja katso hinnat.
Ilmoittautumiset
    Jatkuva haku


Avaa ilmoittautumislomake

Tulostettava versio

Palaa