Suomi toisena kielenä kurssi Kielikiitäjät 2Avaa ilmoittautumislomake
Kohderyhmä
    12-16 -vuotiaat oppilaat, joille suomi ei ole ensisijainen kieli. Kurssi on jatkoa Kielikiitäjät 1 -kurssille.
Sisältö
    Kielikiitäjät 2 -kurssilla vahvistetaan suomen kielen perusasioiden tuntemusta. Oppilaat tutustuvat myös kielenoppimiseen prosessina. Tavoitteena on kerrata suomen kielen perusasiat ja -rakenteet. Kurssilla luetaan ja tuotetaan erilaisia tekstejä. Oppilaan itseluottamus kielenkäyttäjänä kasvaa ja hän oppii selviämään suomen kielellä tavallisissa arjen viestintätilanteissa.

Kurssilla edetään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolta A1.3. tasolle A2.2/ B1
Opettajat
    FM Anu Hoffrén
Suoritustapa
    Verkkokurssi alkaa syyskuussa ja päättyy toukokuun lopussa. Kurssilla edetään kuukauden mittaisissa jaksoissa.
Kirjallisuus
    Avaa ilmoittautumislomake alla ja katso mahdolliset kirjat.
Hinta
    Avaa ilmoittautumislomake alla ja katso hinnat.
Ilmoittautumiset
    Jatkuva haku


Avaa ilmoittautumislomake

Tulostettava versio

Palaa