Käsityö 7. lk, verkkokurssiAvaa ilmoittautumislomake
Kohderyhmä
    7. luokan oppilaat (12-14-vuotiaat).
Sisältö
    Käsityön kaikille yhteiset kurssit suoritetaan suomalaisessa yläkoulussa yleensä opiskelemalla käsityötä 2 tuntia viikossa 7. luokalla.

Kulkurin käsityön verkkokurssilla tutustutaan monipuolisesti käsityön perustaitoihin ja -tietoihin. Käsittelemme monenlaisia materiaaleja (lankoja, kankaita, metallia ja puuta) erilaisin tekniikoin: virkaten, kirjoen, neuloen, ommellen, maalaten, sahaten, vasaroiden… oppilaan kiinnostuksen ja käytettävissä olevien työvälineiden mukaan joustaen.

Kurssilta löytyy paljon monipuolista oppimateriaalia: videoita, kuvia, hyödyllisiä linkkejä, työohjeita ja Prezi-esityksiä sekä tehtäviä: muutamia kirjallisia tehtäviä ja paljon käytännön harjoittelua. Lisäksi oppilas tekee Oman projektin, jossa hän ideoi, suunnittelee, toteuttaa ja arvioi oman käsityötuotteen syventäen kurssilla oppimiaan taitoja. Kurssilla on paljon valinnaisuutta ja tehtävien vaikeustaso muotoutuu oppilaan aikaisemman kokemuksen mukaisesti, jotta jokaisella oppilaalla on mahdollisuus saada sopivasti haastetta ja oppia uusia käsityötaitoja.

Kurssilla edetään ohjeellisen aikataulun mukaisesti ja ollaan vuorovaikutuksessa muiden oppilaiden kanssa – aikataulusta on mahdollista joustaa kunkin oppilaan yksilöllisen tilanteen mukaan. Pidämme vuoden aikana noin kolme Nettituntia. Oppilas saa paljon tukea ja palautetta opettajalta, joka ohjaa jokaista oppilasta tekemään yksilöllisiä, mielenkiintoisia ja onnistuneita käsitöitä.
Opettajat
    KM Riikka Tarsa
Suoritustapa
    Verkkokurssi
Hinta
    Avaa ilmoittautumislomake alla ja katso hinnat.
Ilmoittautumiset
    Jatkuva haku


Avaa ilmoittautumislomake

Tulostettava versio

Palaa