Ruotsin kieli, B-oppimäärä, 7.lk, verkkokurssiAvaa ilmoittautumislomake
Kohderyhmä
    7. luokan oppilaat (12-14-vuotiaat)
Sisältö
    Ruotsin kielen 7. luokan oppimäärä. Kurssin aihepiirejä ovat mm. koti ja asuminen, vapaa-aika, kahvilassa asiointi, tunnetilat, matkustaminen, kulttuuri sekä ruumiinosat ja terveys. Keskeisiä kielioppiasioita ovat substantiivien määräiset muodot, omistuspronominit ja persoonapronominien objektimuodot, apuverbit, ajan määreet, imperfekti sekä käskymuodot.
Opettajat
    FM Essi Palojärvi
Suoritustapa
    Verkkokurssi
Kirjallisuus
    Avaa ilmoittautumislomake alla ja katso mahdolliset kirjat.
Hinta
    Avaa ilmoittautumislomake alla ja katso hinnat.
Ilmoittautumiset
    Jatkuva haku


Avaa ilmoittautumislomake

Tulostettava versio

Palaa