Ruotsin kieli, B-oppimäärä, 8. lk, verkkokurssiAvaa ilmoittautumislomake
Kohderyhmä
    8. luokan oppilaat (14-15-vuotiaat)
Sisältö
    Kahdeksannen luokan kurssi perustuu kirjasarjaan Hallonbåt 5-6, ja se on jaettu kahdeksaan osaan. Ensimmäisissä neljässä osassa kerrataan imperfekti, substantiivien eri muodot ja adjektiivin taivutus. Uutena asiana opiskellaan perfekti ja pluskvamperfekti, man-sana passiivin vastineena, infinitiivin ja att-sanan käyttö ja erilaiset sanajärjestykset. Aihepiirejä ovat kaupunki ja siellä liikkuminen, luonto ja retkeily sekä arjen askareet.

Jälkimmäisissä neljässä osassa opitaan muun muassa konditionaali ja adjektiivin vertailumuodot, kerrataan kaikki aikamuodot ja tutustutaan Pohjoismaihin. Aihepiirejä ovat koulu, työ ja tulevaisuus, kestävä kehitys ja media.

Osa suomalaisista koulusta tarjoaa ruotsin opetusta sekä 8. että 9. luokalla. Jos oppilaalta puuttuu osa peruskoulun oppimäärästä, jälkimmäiset osat voi opiskella myös 9. luokalla.
Opettajat
    FM Heli Hänninen-Snellman
Suoritustapa
    Verkkokoulun lukuvuosi alkaa syyskuussa ja päättyy touko-kesäkuun vaihteessa. Kurssilla voi edetä omassa tahdissa. Kurssimaksu on voimassa lukuvuoden.
Kirjallisuus
    Avaa ilmoittautumislomake alla ja katso mahdolliset kirjat.
Hinta
    Avaa ilmoittautumislomake alla ja katso hinnat.
Ilmoittautumiset
    Jatkuva haku


Avaa ilmoittautumislomake

Tulostettava versio

Palaa