Suomen kieli ja kirjallisuus 5. lk, kirjallinen kurssiAvaa ilmoittautumislomake
Kohderyhmä
    Peruskoulun 5. luokan oppilaat (11-12 -vuotiaat).
Sisältö
    Kirjoitetaan juonellisia kertomuksia, tehdään referaatti ja mediatekstejä. Harjoitellaan otsikointia, jaksottamista ja kappalejakoa.

Jatketaan kirjallisuuden käsitteisiin ja kirjallisuuden lajeihin tutustumista, tutustutaan myytteihin ja kansanperinteeseen sekä teatterin, elokuvan ja median rakentamaan fiktioon.

Tutustutaan suomen kielen sijamuotoihin ja kerrataan lauseenjäsennystä ja sanaluokkia. Opetellaan nominien ja verbien taivutusta ja verbien aikamuodot.
Opettajat
    Heidi Merisalo
Suoritustapa
    Lapsi opiskelee vanhemman tai muun suomenkielisen aikuisen ohjauksessa oppikirjan, Kulkurin etäopiskelumateriaalin ja etäopettajan avulla. Opiskelun voi aloittaa milloin vain ja jokainen etenee omassa tahdissaan.
Kirjallisuus
    Avaa ilmoittautumislomake alla ja katso mahdolliset kirjat.
Lisätietoja
    Kirjallinen etäopiskelumateriaali sisältää etäopiskeluoppaan ja etätehtävät, jotka lähetetään Etäkoulu Kulkurin etäopettajalle. Etätehtävät voi lähettää opettajalle postitse
tai sähköpostilla.
Hinta
    Avaa ilmoittautumislomake alla ja katso hinnat.
Ilmoittautumiset
    Jatkuva haku


Avaa ilmoittautumislomake

Tulostettava versio

Palaa