Suomen kieli ja kirjallisuus 6. lk, kirjallinen kurssiAvaa ilmoittautumislomake
Kohderyhmä
    Peruskoulun 6. luokan oppilaat (12-13 -vuotiaat).
Sisältö
    6. luokan suomen kielen ja kirjallisuuden kurssilla mm.
- tutustutaan tiedonhankintaan ja kirjallisuuden päälajeihin
- opitaan lisää sanojen luokittelusta: sanaluokista, sijamuodoista ja lauseenjäsennyksestä
- tutustutaan suomen kielen kehittymiseen ja ominaispiirteisiin
- kerrataan oikeinkirjoitusta, lausetyyppejä ja vuoropuhelun kirjoittamista
- perehdytään elokuvan ja sarjakuvan maailmaan.
Opettajat
    Heidi Merisalo
Suoritustapa
    Lapsi opiskelee vanhemman tai muun suomenkielisen aikuisen ohjauksessa oppikirjan, Kulkurin etäopiskelumateriaalin ja etäopettajan avulla. Opiskelun voi aloittaa milloin vain ja jokainen etenee omassa tahdissaan.
Kirjallisuus
    Avaa ilmoittautumislomake alla ja katso mahdolliset kirjat.
Lisätietoja
    Kirjallinen etäopiskelumateriaali sisältää etäopiskeluoppaan ja etätehtävät, jotka lähetetään Etäkoulu Kulkurin etäopettajalle. Etätehtävät voi lähettää opettajalle postitse tai sähköpostilla.
Hinta
    Avaa ilmoittautumislomake alla ja katso hinnat.
Ilmoittautumiset
    Jatkuva haku


Avaa ilmoittautumislomake

Tulostettava versio

Palaa