Facebook

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS

Ilmoittautuminen käynnissä: Liikuntalääketiede, perusopinnot 25 op UEF lkv. 2017-2018

Kuvaus
    Liikuntalääketieteen opinnoissa tarkastellaan liikunnan, fyysisen kunnon sekä ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä. Opinnoissa perehdytään muun muassa fyysiseen suorituskykyyn ja terveyskuntoon vaikuttaviin tekijöihin ja terveysliikuntaan. Perus- ja aineopintoihin sisältyvät keskeiset fyysisen suorituskyvyn mittaukset ja lisäksi perehdytään liikunnan turvallisuuteen sekä liikunnan käyttömahdollisuuksiin monien kansansairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Opinnoissa tarkastellaan myös liikunnan edistämisen yhteiskunnallista merkitystä.

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata pääpiirteissään ihmisen elimistön rakenteen ja toiminnan
- osaa selittää lihastyön energia-aineenvaihdunnan ja hermo-lihasjärjestelmän toiminnan sekä ihmiskehon kuormittuminen erilaisissa tilanteissa
- tuntee pääpiirteissään liikunnan merkityksen ihmisen terveydelle ja toimintakyvylle eri elämänvaiheissa
- osaa kuvata liikunnan, fyysisen kunnon, ravitsemuksen ja terveyden väliset yhteydet sekä soveltaa oppimaansa ihmisten terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen
- osaa kuvata liikunnan välittömät ja pitkäaikaiset vaikutukset elimistöön terveellä henkilöllä ja erilaisissa sairauksissa
- osaa määritellä terveyskunnon käsitteen sekä tulkita ja soveltaa keskeisimpiä terveyskuntotestien mittaustuloksia
- tuntee väestön terveysliikuntasuositukset eri ikäryhmille ja liikuntasuositukset eri sairauksissa sekä osaa selittää liikunnan annostelun fysiologisen perustan
- osaa esittää keskeisimmät liikuntaan liittyvät turvallisuuskysymykset
Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee liikunnan keskeisimmät vaikutukset ihmiselimistöön ja hänellä on valmiuksia arvioida liikunnan soveltuvuutta terveyden edistämiseen yksilötasolla eri elämänvaiheissa ja erilaisissa terveydentiloissa.
Aika
    08.09.2017 - 31.07.2018
Paikka
    FellmanniCampus, Kirkkokatu 27, Lahti.
Katso luokkatilan numero ala-aulan opastetaululta.
Kohderyhmä
    Liikuntalääketiede oppiaineena sopii liikunnanohjaajille ja – opettajille sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville, terveyden edistämistyötä tekeville, urheiluvalmentajille ja kaikille liikunnasta kiinnostuneille. Liikuntalääketieteen perus- ja aineopintojen tavoitteena on tuottaa asiantuntijataitoja, joita tarvitaan liikunta-, kasvatus/opetus- sekä terveys- ja sosiaalialoilla edistettäessä väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa.
Opintopisteet
    25 op
Emoyliopisto
    Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja
    Tutustu avoimen yliopiston ilmoittautumis- ja maksuohjeisiin
Lisätietoja hakeutumisesta
    Sitovat ilmoittautumiset koulutukseen 31.8.2017 mennessä.

Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Muu informaatio
    Liikuntalääketieteen yksittäiset opintojaksot vanhenevat 10 vuodessa, jonka jälkeen opintojen päivitystarve arvioidaan oppiaineen vastuuopettajan kanssa.
Hinta
    Hinta 505 euroa.

Opintokokonaisuuden opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 435 euroa.
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu 70 euroa.
Ilmoittautumiset
    31.08.2017 mennessä
Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset
    Ilmoittautuminen käynnissä: Elimistön rakenne ja toiminta 4 op UEF lkv. 2017-2018
    Ilmoittautuminen käynnissä: Liikunnan turvallisuus 4 op UEF lkv. 2017-2018
    Ilmoittautuminen käynnissä: Ravitsemus ja liikunta 3 op UEF lkv. 2017-2018
    Ilmoittautuminen käynnissä: Liikuntafysiologian ja biomekaniikan perusteet 5 op UEF lkv. 2017-2018
    Ilmoittautuminen käynnissä: Liikunta ja sairaudet 4 op UEF lkv. 2017-2018
    Ilmoittautuminen käynnissä: Terveyskunto terveyden edistäjänä 6 op UEF lkv. 2017-2018
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Osallistumisen peruminen tulee tehdä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.


Ilmoittaudu koulutuskokonaisuuteen

Tulostettava versio

Sulje