Facebook

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS

Farmasia perusopinnot 25 op UEF lkv. 2017-2018

Kuvaus
    Opinnot tuovat farmasian alaa tutuksi sekä tieteenalana että oppiaineena, sillä opinnoissa perehdytään farmasian eri osa-alueisiin. Farmasian perusopintojen solubiologian, tautiopin ja lääkeainekemian perusteet auttavat ymmärtämään lääkekehityksen perusperiaatteita. Opinnoissa perehdytään myös lääkeaineiden tehoon ja turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin sekä lääkkeisiin terveydenhuollon ja yhteiskunnan näkökulmasta. Opintojen tavoitteena on antaa perustietoa farmasiasta ja lääkehoidosta esimerkiksi oman työn tueksi, osaamisen laajentamiseksi tai päivittämiseksi. Opinnot sopivat hyvin myös alan opintoja suunnitteleville tai muutoin alasta kiinnostuneille. Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan.
Aika
    12.09.2017 - 31.07.2018
Paikka
    FellmanniCampus, Kirkkokatu 27, Lahti.
Katso luokkatilan numero ala-aulan opastetaululta.
Verkko-oppimisympäristö Moodle.
Kohderyhmä
    Jokainen meistä tarvitsee joskus lääkkeitä. Lääkkeiden järkevä käyttö on kaikkia koskettava kansalaistaito ja oleellinen osa terveydenhoitoa. Farmasian perusopintoja voivat hyödyntää urakehityksensä eri vaiheissa olevat terveydenhuollon ammattilaiset, omaa ammatillista osaamistaan kehittävät ja/tai päivittävät henkilöt, opiskelijat ja muuten aiheesta kiinnostuneet.

Opinnot soveltuvat esimerkiksi

sosiaali- ja terveysalan toimijoille (ml. lähihoitajat, sairaan- ja terveydenhoitajat) lääketiedon lisäämiseen
lääkealalla toimiville, joilla ei ole farmaseuttista tai lääketieteellistä koulutusta
farmaseuttisen koulutuksen omaavat, jotka haluavat päivittää perusosaamistaan
yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville (farmasia)
opiskelijoille sivuaineopinnoissa hyödynnettäväksi
Opintopisteet
    25 op
Suoritustapa
    Opetus on joustavaa monimuoto-opetusta, missä hyödynnetään paljon verkko-oppimisympäristöä. Halutessaan voi tulla oppiin myös paikanpäälle Kuopioon tai yhteistyöoppilaitoksiin. Opintojen tueksi toteutetut luennot ovat käytettävissä opintojen ajan verkkotallenteina. Oppimisympäristöstä löytyy myös ohjeita opiskeluun, oppimistehtävät, oppimateriaalia sekä keskustelualueet.
Emoyliopisto
    Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja
    Tutustu avoimen yliopiston ilmoittautumis- ja maksuohjeisiin
Lisätietoja hakeutumisesta
    Sitovat ilmoittautumiset 31.8.2017 mennessä.

Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Hinta
    495 euroa. Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 275 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 220 euroa.
Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset
    Johdanto farmasian opiskeluun (0 op) UEF lkv. 2017-2018
    Solubiologian perusteet, 3 op UEF lkv. 2017-2018
    Johdatus farmakologiaan 4,5 op UEF lkv. 2017-2018
    Laatuajattelun perusteet farmasiassa, 1 OP, UEF lkv. 2017-2018
    Farmakologian ja toksikologian kirjallisuustentti 4 op UEF lkv. 2017-2018
    Lääkkeet terveydenhuollossa 3,5 op UEF lkv. 2017-2018
    Lääkkeet ja yhteiskunta 3 op UEF lkv. 2017-2018
    Farmaseuttinen kemia 2 op, UEF lkv. 2017-2018
    Tautioppi farmasian opiskelijoille, osa I, 3 op UEF, lkv. 2017-2018
    Laatuajattelun perusteet 1 OP, UEF lkv. 2017-2018
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Osallistumisen peruminen tulee tehdä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.

   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.


Tulostettava versio

Palaa