Facebook

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS

Ilmoittautuminen käynnissä: Sosiaalityön aineopinnot 35 op UEF lkv 2017 - 2018

Kuvaus
    Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen. Sosiaalityön opinnot antavat mahdollisuuden sekä ammatilliseen asiakastyöhön että toimimiseen sosiaalityön asiantuntijana suunnittelu-, tutkimus- ja johtotehtävissä.

Vastuuhenkilö: professori Riitta Vornanen

Kokonaisuuden jaksot:

- Sosiaalityö aineopintojen info 0 op, lähiopetus
- Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina (TAPI) 5 op. lähiopetus + verkko
- Sosiaalityön käytännön menetelmät 5 op
- Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille (TMP) 3 op, verkko
- Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op, verkko
- Sosiaalioikeus sosiaalityössä (SOS) 5 op, verkko
- Sosiaalityön etiikka (SEK) 5 op, lähiopetus + verkko
- Tilastolliset menetelmät sosiaalityön tutkimuksessa (TMPST) 2 op. lähiopetus
- Tapaustutkimus sosiaalityössä (TASI) 5 op
- Laadulliset menetelmät sosiaalityön tutkimuksessa (LMST) 2 op, verkko
Aika
    11.09.2017 - 31.07.2018
Paikka
    FellmanniCampus, Lahti + verkko-oppimisympäristö Moodle
Esitiedot
    Sosiaalityön perusopinnot 25 op
Tavoite
    Osaamistavoitteet:
Aineopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee sosiaalityön teoreettiset, tutkimukselliset ja ammatilliset perusvalmiudet. Opiskelija osaa toimia ja soveltaa tietoa erilaisissa sosiaalityön asiakastilanteissa. Opiskelija perehtyy yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen ja tiedon tuottamiseen sekä liittää ne rakenteelliseen sosiaalityöhön.
Opintopisteet
    35 op
Emoyliopisto
    Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja
    Tutustu avoimen yliopiston ilmoittautumis- ja maksuohjeisiin
Lisätietoja hakeutumisesta
    Ilmoittaudu koulutukseen 27.8.2017 mennessä.
Hinta
    595 euroa. Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 275 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 320 euroa.
Ilmoittautumiset
    27.08.2017 mennessä
Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset
    Sosiaalityö aineopintojen info 0 op lkv. 2017-2018
    Ilmoittautuminen käynnissä: Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina (TAPI) 5 op UEF lkv. 2017-2018
    Sosiaalityön käytännön menetelmät 5 op UEF lkv. 2017-2018
    Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille (TMP) 3 op UEF lkv. 2017-2018
    Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op UEF lkv. 2017-2018
    Sosiaalioikeus sosiaalityössä (SOS) 5 op UEF lkv. 2017-2018
    Ilmoittautuminen käynnissä: Sosiaalityön etiikka (SEK) 5 op UEF lkv. 2017-2018
    Ilmoittautuminen käynnissä: Tilastolliset menetelmät sosiaalityön tutkimuksessa (TMPST) 2 op UEF lkv. 2017-2018
    Tapaustutkimus sosiaalityössä (TASI) 5 op UEF lkv. 2017-2018
    Laadulliset menetelmät sosiaalityön tutkimuksessa (LMST) 2 op UEF lkv. 2017-2018
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Osallistumisen peruminen tulee tehdä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.


Ilmoittaudu koulutuskokonaisuuteen

Tulostettava versio

Sulje