Facebook

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS

Ilmoittautuminen käynnissä: Psykologian perusopinnot 25 op JY

Kuvaus
    Psykologian perusopinnoissa perehdyt psykologian peruskäsitteisiin ja tutustut eri osa-alueiden keskeisiin teorioihin ja psykologian tiedonhankintamenetelmiin. Perusopinnoissa opit ymmärtämään teoreettista tietoa ja soveltamaan sitä arkielämään ja omiin kokemuksiin. Perusopintojen jälkeen opintoja on mahdollista jatkaa psykologian aineopintoihin.

Opinnot soveltuvat kaikille psykologiasta kiinnostuneille. Psykologiaa opiskelevat haluavat esimerkiksi kehittyä ammatillisesti, rikastaa maailmankuvaansa tai jäsentää elämänkokemuksiaan. Opiskelijoina on mm. terveydenhoitoalalla työskenteleviä, opettajia, asiakaspalvelutehtävissä toimivia ja yritysmaailmassa työskenteleviä. Oman joukkonsa muodostavat yliopistojen sivuaineopiskelijat, lukio-opiskelijat sekä yliopistotutkintoa suunnittelevat eri-ikäiset ihmiset. Psykologia soveltuu hyvin myös talous-, viestintä-, liikunta- tai taideaineiden yhteyteen.

Psykologian opinnot pätevöittävät psykologia -oppiaineen opettamiseen. Opettajan pedagogisiin opintoihin yhdistettynä psykologian perus- ja aineopinnot vastaavat maisterin tutkinnon suorittaneilla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (14.12.98/986) mukaisia vähintään 60 opintopisteen laajuisia opetettavan aineen opintoja.

Kokonaisuuden jaksot:

- PSYP110 Kehityspsykologia I (5 op), verkkokurssi suoritettavissa syyslukukaudella
- PSYP120 Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet (5 op), verkkokurssi syys-lokakuu 2017
- PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I (5 op)
- PSYP140 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia (5 op)
- PSYP201 Psykologian tutkimusmenetelmät I (5 op), verkkokurssi loka-marraskuu 2017
Aika
    18.09.2017 - 31.07.2018

Opetuksen ajankohdat ja suoritustavat tarkentuvat.

Opetuksen tukena toimii ryhmänohjaajana Mirva Porter. Ryhmänohjauksen ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Opetus alkaa syyskuun puolen välin jälkeen, aika tarkentuu pian.
Opintopisteet
    25 op
Emoyliopisto
    Jyväskylän yliopisto
Lisätietoja
    Tutustu avoimen yliopiston ilmoittautumis- ja maksuohjeisiin
Lisätietoja hakeutumisesta
    Sitovat ilmoittautumiset 31.8.2017 mennessä.
Muu informaatio
    Opetustiedot tarkentuvat elokuun alussa. Opetus alkaa syyskuun puolivälin jälkeen.
Hinta
    Hinta 505 euroa.
Ilmoittautumiset
    31.08.2017 mennessä
Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset
    lkv. 2017-2018: PSYP110 Kehityspsykologia I (5 op) JY
    lkv. 2017-2018: PSYP120 Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet (5 op) JY
    lkv. 2017-2018:PSYP130 Per­soo­nal­li­suusp­sy­ko­lo­gia I (5 op) JY
    lkv. 2017-2018:PSYP140 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia (5 op) JY
    lkv. 2017-2018: PSYP201 Psy­ko­lo­gian tut­ki­mus­me­ne­tel­mät I (5 op) JY
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Osallistumisen peruminen tulee tehdä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.


Ilmoittaudu koulutuskokonaisuuteen

Tulostettava versio

Sulje