Facebook

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS

Psykologian perusopinnot 25 op JY lkv. 2017-2018

Kuvaus
    Psykologian perusopinnoissa perehdyt psykologian peruskäsitteisiin ja tutustut eri osa-alueiden keskeisiin teorioihin ja psykologian tiedonhankintamenetelmiin. Perusopinnoissa opit ymmärtämään teoreettista tietoa ja soveltamaan sitä arkielämään ja omiin kokemuksiin. Perusopintojen jälkeen opintoja on mahdollista jatkaa psykologian aineopintoihin.

Opinnot soveltuvat kaikille psykologiasta kiinnostuneille. Psykologiaa opiskelevat haluavat esimerkiksi kehittyä ammatillisesti, rikastaa maailmankuvaansa tai jäsentää elämänkokemuksiaan. Opiskelijoina on mm. terveydenhoitoalalla työskenteleviä, opettajia, asiakaspalvelutehtävissä toimivia ja yritysmaailmassa työskenteleviä. Oman joukkonsa muodostavat yliopistojen sivuaineopiskelijat, lukio-opiskelijat sekä yliopistotutkintoa suunnittelevat eri-ikäiset ihmiset. Psykologia soveltuu hyvin myös talous-, viestintä-, liikunta- tai taideaineiden yhteyteen.

Psykologian opinnot pätevöittävät psykologia -oppiaineen opettamiseen. Opettajan pedagogisiin opintoihin yhdistettynä psykologian perus- ja aineopinnot vastaavat maisterin tutkinnon suorittaneilla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (14.12.98/986) mukaisia vähintään 60 opintopisteen laajuisia opetettavan aineen opintoja.

Kokonaisuuden jaksot

SYKSY 2017

PSYP110 Kehityspsykologia I (5 op)
HOPS ja verkkokurssi. Jaksolla järjestetään ryhmänohjaus seuraavana ajankohtana:
ma 18.9. ja
ma 9.10. klo 17-19.30

PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I (5 op)
Tentti. Tentin voi suorittaa etätenttinä Kopassa tai perinteisenä paperitenttinä.
Tenttiin luvun tueksi järjestetään ryhmänohjausta:
ti 21.11.2017 klo 17.00-19.30
to 30.11.2017 klo 17.00-19.30.


KEVÄT 2018

PSYP140 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia (5 op)
Tentti tai itsenäisesti suoritettava tehtävä. Tentin voi suorittaa etätenttinä Kopassa tai perinteisenä paperitenttinä. Tenttiin luvun/oppimistehtävän laatimisen tueksi järjestetään ryhmänohjausta:
ti 23.1. ja ti 6.2. klo 17.00-19.30

PSYP120 Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet (5 op)
Ryhmänohjaus:
ti 6.3.2018 klo 17.00-19.30 (3h)
ti 20.3.2018 klo 17.00-19.30 (3h)
ti 10.4.2018 klo 17.00-19.30 (3h)

PSYP201 Psykologian tutkimusmenetelmät I (5 op)
Itsenäisesti suoritettavat tehtävät tai verkkokurssi + ryhmänohjaus.
Ryhmänohjaus:
ti 24.4.2018 klo 17.00-19.30 (3h)
ti 15.5.2018 klo 17.00-19.30 (3h)
Aika
    18.09.2017 - 31.07.2018
Opintopisteet
    25 op
Kouluttajat
    Ryhmänohjaajana toimii Mirva Porter
Emoyliopisto
    Jyväskylän yliopisto
Lisätietoja
    Tutustu avoimen yliopiston ilmoittautumis- ja maksuohjeisiin
Lisätietoja hakeutumisesta
    Sitovat ilmoittautumiset 31.8.2017 mennessä.
Hinta
    Hinta 505 euroa.
Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset
    PSYP110 Kehityspsykologia I (5 op) JY lkv. 2017-2018
    PSYP130 Per­soo­nal­li­suusp­sy­ko­lo­gia I (5 op) JY lkv. 2017-2018
    PSYP120 Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet (5 op) JY, 2017-2018
    PSYP140 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia (5 op) JY, 2017-2018
    PSYP201 Psy­ko­lo­gian tut­ki­mus­me­ne­tel­mät I (5 op) JY, 2017-2018
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Osallistumisen peruminen tulee tehdä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.

   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.


Tulostettava versio

Palaa