Facebook

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS

Ilmoittautuminen käynnissä: Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op, HY, lkv. 2017-2018

Kuvaus
    Perusopinnoissa opiskelija tuntee erityispedagogiikan tieteenalana ja käytännön toimintana. Hän perehtyy tieteenalan määrittelyyn, sovellusalueisiin, alaan liittyvään lainsäädäntöön ja tieteenalan historialliseen kehitykseen. Hän tutustuu käytännössä erityispedagogiseen tukeen ja opetussuunnitelmiin. Lisäksi opiskelija perehtyy erityispedagogiikan ja kuntoutuksen yhteiseen ainekseen, vammaisuuden käsitteeseen ja erityispedagogiikkaan tukitoimena. Opiskelija tutustuu inkluusion mahdollisuuksiin ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Opiskelija hankkii perusvalmiudet tutkimusmenetelmien käyttöön.

SISÄLTÖ
Tähän erityispedagogiikan perusopintokokonaisuuteen kuuluvat seuraavat opintojaksot:

Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op
Tuen tarve 5 op
Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op
Oppimisen haasteet 5 op
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

Opinnot suoritetaan sekä verkko-opintoina, että itsenäisenä työskentelynä.

Opiskelun tueksi järjestetään tuutorointi. Tuutorointi järjestään osoitteessa FellmanniCampuksella, Kirkkokatu 27, Lahti.

Tuutoroinnin aikataulu on ilmoitettu kunkin alajakson kohdalla. Peruskurssin osalta tuutoroinnin ajankohdat on ilmoitettu alajakson tiedoissa. Muiden jaksojen osalta aikataulu ilmoitetaan opintojen alussa.
Aika
    11.09.2017 - 31.07.2018
Paikka
    FellmanniCampus, Kirkkokatu 27, Lahti.
Oppimisympäristö Moodle.
Opintopisteet
    25 op
Lisätietoja
    Tutustu avoimen yliopiston ilmoittautumis- ja maksuohjeisiin
Lisätietoja hakeutumisesta
    Sitovat ilmoittautumiset 27.8.2017 mennessä.
Muu informaatio
    Opintojaksojen sisällöt ja verkko-opetuksen aikataulut näet tätä kautta
Hinta
    Hinta 505 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 205 euroa.
Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu 250 euroa.
Ilmoittautumiset
    27.08.2017 mennessä
Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset
    Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op HY lkv. 2017-2018
    Tuen tarve 5 op HY lkv. 2017-2018
    Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op HY lkv. 2017-2018
    Oppimisen haasteet 5 op HY lkv. 2017-2018
    Kohti tutkivaa työtapaa 5 op HY lkv. 2017-2018
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Osallistumisen peruminen tulee tehdä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.


Ilmoittaudu koulutuskokonaisuuteen

Tulostettava versio

Sulje