Facebook

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS

Ilmoittautuminen käynnissä: Liikunta ja sairaudet 4 op UEF lkv. 2017-2018

Kuvaus
    Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata pääpiirteissään tavallisimpien pitkäaikaissairauksien patofysiologian sekä, liikunnan merkityksen sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa sairauksien vaatimat turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

Sisältö: Liikunnan vaikutukset sydän- ja verenkiertosairauksiin, lihavuuteen, metaboliseen oireyhtymään ja diabetekseen, tavallisimpiin tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, hengityselimistönsairauksiin sekä yleisimpiin mielenterveyden ongelmiin. Liikunnan merkitys ikääntyneiden toimintakyvylle. Liikunnan turvallisuus pitkäaikaissairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa.
Aika
    09.02. - 15.05.2018

Luennot:
pe 9.2.2018 klo 17-20.15
la 10.2.2018 klo 9-14.30

Tentit:
ti 27.2.2018
1. uusinta ti 3.4.2018
2. uusinta ti 15.5.2018
klo 16.30 - 19.30
Paikka
    FellmanniCampus, Kirkkokatu 27, Lahti.
Katso luokkatilan numero ala-aulan opastetaululta.
Opintopisteet
    4 op
Kouluttajat
    LitM, FT Jani Lappalainen
Suoritustapa
    Ennakkotehtävä, luennot 10 t ja tentti.
Kirjallisuus
    - liikunnan Käypä hoito-suositus,
www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50075
- Vuori I, Taimela S, Kujala U (toim.). Liikuntalääketiede. 3-5. painos. Kustannus Oy Duodecim. Karisto Oy:n kirjapaino, Hämeenlinna 2012. 699s.
- Vuori I. Liikuntaa lääkkeeksi. Readme.fi. 2015. 552s. (soveltuvin osin).
- muu kurssilla ilmoitettava materiaali
Emoyliopisto
    Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja
    Ilmoittautuminen tentteihin viimeistään 14 vrk ennen tenttiä tenttikalenterin kautta
Lisätietoja hakeutumisesta
    Sitovat ilmoittautumiset koulutukseen 25.1.2018 mennessä.

Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Muu informaatio
    Tutustu avoimen yliopiston ilmoittautumis- ja maksuohjeisiin
Hinta
    Hinta 125 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 85 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 40 euroa.
Ilmoittautumiset
    25.01.2018 mennessä
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Osallistumisen peruminen tulee tehdä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.


Ilmoittaudu koulutukseen

Tulostettava versio

Sulje