Facebook

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS

Ilmoittautuminen käynnissä: Terveyskunto terveyden edistäjänä 6 op UEF lkv. 2017-2018

Kuvaus
    Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- perustella liikunnan roolia terveyden edistämisessä yksilö- ja väestötasolla
- kuvata terveyskunnon osa-alueet ja perustella sen merkityksen
ihmisen kehitykselle ja terveydelle elämän eri vaiheissa
- ohjata ja suorittaa turvallisuusnäkökulmat huomioiden keskeiset
terveyskunnon mittaamisen testit ja tulkita mittaustulokset.
- laatia terveyttä edistävän liikuntasuosituksen mittaustulosten perusteella

Sisältö: Terveyskunto, fyysinen suorituskyky ja terveyskunnon mittaamisen periaatteet ja käytännön harjoitukset sekä niiden tulosten
tarkastelu. Liikuntasuositusten laatiminen mittaustulosten pohjalta nuorelle, työikäiselle ja ikääntyvälle. Elintapoihin liittyvät terveyden riskitekijät ja liikunta terveyden edistämisessä.
Aika
    17.03. - 30.05.2018

Luennot:
pe 16.3.2018 klo 17.00 - 20.15,
la 17.3.2018 klo 9.00 - 14.30
Paikka
    FellmanniCampus, Kirkkokatu 27, Lahti.
Katso luokkatilan numero ala-aulan opastetaululta.
Opintopisteet
    6 op
Kouluttajat
    LitM, FT Jani Lappalainen
Suoritustapa
    Luennot 10 h ja itsenäisesti tehtävät
kenttätestit (UKK-kävelytesti, yhden jalan tasapainotesti, flamingotesti,
selän sivutaivutustesti, vatsalihastesti, alaraajojen toistokyykistystesti,
selkälihasten pitotesti, yläraajojen toistotesti) eri ikäisille henkilöille
(lapsi/nuori, työikäinen ja ikääntynyt). Laaja oppimistehtävä (mittaustulosten analysointi, luotettavuuden, turvallisuuden ja merkityksen pohtiminen, liikuntasuositusten kirjoittaminen. Merkitysterveyden edistämisessä yksilö- ja väestötasolla).
Arviointi
    0-5
Kirjallisuus
    - Fogelholm M, Vuori I, Vasankari T (toim.). Terveysliikunta. 2. uudist. painos. Kustannus Oy Duodecim, UKK-instituutti. Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu 2011. 250 s. (soveltuvin osin)
- Vuori I, Taimela S, Kujala U (toim.). Liikuntalääketiede. 3-5. painos. Kustannus Oy Duodecim. Karisto Oy:n kirjapaino, Hämeenlinna 2012. 699s. (soveltuvin osin)
- Suni J, Taulaniemi A (toim.). Terveyskunnon testaus - menetelmiä terveysliikunnan edistämiseen. Sanoma Pro, Helsinki 2012 (soveltuvin osin)
- Keskinen KL, Häkkinen K, Kallinen M (toim.) Kuntotestauksen käsikirja. 2., uud. painos. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 161. Tammerprint Oy, Tampere 2010 (soveltuvin osin)
- Vuori I. Liikuntaa lääkkeeksi. Readme.fi. 2015. 552s. (soveltuvin osin).
- Muu opintojaksolla ilmoitettu materiaali
Emoyliopisto
    Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja
    Tutustu avoimen yliopiston ilmoittautumis- ja maksuohjeisiin
Lisätietoja hakeutumisesta
    Sitovat ilmoittautumiset koulutukseen 2.3.2018 mennessä.

Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Hinta
    Hinta 185 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 125 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 60 euroa.
Ilmoittautumiset
    02.03.2018 mennessä
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Osallistumisen peruminen tulee tehdä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.


Ilmoittaudu koulutukseen

Tulostettava versio

Sulje