Facebook

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS

Ilmoittautuminen käynnissä: Henkilöstöjohtaminen -Human resource management 5 op TY

Kuvaus
    Osaamistavoitteet:
Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat henkilöstöjohtamisen pääkäsitteisiin, aihepiireihin ja teorioihin. Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi omata
1) perustason ymmärrys henkilöstöjohtamisen käytänteistä
2) ymmärrys henkilöstöjohtamisen käsitteistä
3) kriittistä kykyä tarkastella henkilöstöjohtamista

Sisältö:
Henkilöstöjohtaminen yleisesti, motivointi, henkilöstön kehittäminen, palkitseminen, rekrytointi, sitoutuminen
Kurssi koostuu luennoista ja harjoituksista. Harjoituksissa käsitellään henkilöstöjohtamisen käytänteitä, tieteellisiä artikkeleita sekä opiskelijoiden harjoitustöitä.
Aika
    04.05. - 31.07.2018

pe-la on 4.-5.5. ja
to- la 17-19.5.2018

to-pe klo 16.30-19.45
la klo 9-14.45

Tenttien ajankohdat tarkentuvat
Opintopisteet
    5 op
Kouluttajat
    Yliopistonlehtori Harri Virolainen
Suoritustapa
    18 h luentoja, 6 h harjoituksia, tentti

Vaadittavat opintosuoritukset:
Tentti kirjallisuudesta ja luennoista, digitaalinen portfolio, tieteellisten artikkelien lukeminen, harjoitustyö
Arviointi
    Numerolla 0-5
Kirjallisuus
    -Torrington, D., Hall, L., Taylor, S. and
-Atkinson, C. (2009). Fundamentals of human resource management: managing people at work. (1st edition) Pearson Education.

Artikkelit ilmoitetaan Moodlessa

Opetuksen kieli:
suomi (luennoissa), kurssikirja ja tieteelliset artikkelit englanninkielisiä
Emoyliopisto
    Turun yliopisto
Lisätietoja hakeutumisesta
    Ilmoittautumiset 19.4.2018 mennessä.
Hinta
    150 euroa. Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 130 euroa
Turun avoimen yliopiston perimä maksu: 20 euroa.
Ilmoittautumiset
    19.04.2018 mennessä
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.


Ilmoittaudu koulutukseen

Tulostettava versio

Sulje