Facebook

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS

Hallinto-oikeus 7 op TY

Aika
    23.04. - 22.08.2018

Luennot:

ma 23.4. klo 16.00-19.30
ke 25.4. klo 16.00-19.30
to 26.4. klo 16.30-20.00
to 3.5. klo 16.30-20.00
ma 7.5. klo 16.30-20.00

Tentti ma 21.5.2018 klo 17-20
1 uusinta ma 18.6.2018 klo 17-20
2 uusinta ke 22.8.2018 klo 18-21 (huom! klo)
Paikka
    FellmanniCampus, Kirkkokatu 27, Lahti. Katso luokkatila ala-aulan ilmoitustaululta.
Esitiedot
    Johdatus oikeustieteeseen (2-5 op) hyväksytty suorittaminen.
Tavoite
    Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut kokonaiskuva hallinto-oikeuden yleisistä opeista, systematiikasta, ratkaisutoiminnasta ja keskeisestä lainsäädännöstä sekä yhteyksistä oikeusjärjestykseen yleensä ja oikeustieteelliseen ajatteluun.

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on hallinto-oikeuden osalta riittävä pohja myöhemmille juridiikan opinnoille.
Opintopisteet
    7 op
Sisältö
    - Hallinto-oikeuden järjestelmä
- Julkishallinnon organisaatio
- Hallintomenettely
- Muutoksenhaku ja hallintolainkäyttö
- Virkamiesoikeuden perusteet
- Kunnallisoikeuden perusteet
Kouluttajat
    OTT Mikael Koillinen
Suoritustapa
    Luennot (20 t), kirjallinen tentti

Osallistuminen luennoille ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, koska ne edesauttavat oppimista ja asioiden ymmärtämistä. Lisäksi luennoilla voidaan tiedottaa asioita tai jakaa tehtäviä.
Arviointi
    0-5
Kirjallisuus
    Luennot
Sähköpostitse välitetty opettajan luentomateriaali

Kirjallisuus:
Mäenpää, Olli: Hallinto-oikeus (verkkoversio Talentum Fokus 2016), , luvut IV 10, V 1-4, 8-10, VI, VII 1-9
Kulla, Heikki: Hallintomenettelyn perusteet (2015) (myös verkossa ja ekirjana)
Mäenpää, Olli: Julkisuus oikeuskulttuurin perustekijänä, Lakimies 2015, s. 1136-1141 (e-lehti).
Emoyliopisto
    Turun yliopisto
Lisätietoja
    Ilmoittautuminen tentteihin viimeistään 14 vrk ennen tenttiä tenttikalenterin kautta
Muu informaatio
    Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Hinta
    190 euroa.

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä osuus 170e
Turun avoimen yliopiston perimä osuus 20e
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Osallistumisen peruminen tulee tehdä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.

   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.


Tulostettava versio

Palaa