Facebook

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS

kevät 2018: Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op TY

Kuvaus
    Opintojakso soveltuu erityisesti terveydenhuollossa ja sen lähialoilla työskenteleville ammatilliseksi lisäkoulutukseksi. Se sopii myös alan opiskelijoille. Turun yliopistossa opintojakso on osa Asklepios ohjelman: Monikulttuurisuus ja eriarvoisuus (20 op) opintoja. Opintojakson voi liittää myös osaksi Turun yliopiston Monikulttuurisuus perusopintoja (25 op). Opintojakso hyväksytään Lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintojen vapaasti valittaviin opintoihin. .
Aika
    01.01. - 31.07.2018

Kevätlukukausi 2018.
Tuutortapaamiset 2 x 3 tuntia

Aikataulu tarkentuu.
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää, että henkilön kulttuurillisella taustalla on merkitystä hänen kokemukselleen omasta terveydestään ja sairaudestaan, ja että kulttuuristen erityispiirteiden ymmärtäminen on tärkeä osa onnistunutta vuorovaikutusta terveydenhuollon potilaskohtaamisissa.
Opintopisteet
    3 op
Sisältö
    Tutustutaan verkkoluentojen, kirjallisuuden, oppimispäiväkirjan ja tuutoritapaamisten avulla monikulttuurisiin kohtaamisiin terveydenhuollossa ja vuorovaikutuksellisten tekijöiden merkitykseen näissä kohtaamisissa. Käsitellään sitä, miten kulttuuritausta vaikuttaa jokaisen, eli myös ammattilaisen, käsityksiin terveydestä ja sairaudesta.
Kouluttajat
    Vastuuhenkilöt
Kliininen opettaja Jaana Franck ja LL Valentina Oroza
Suoritustapa
    Opetusmenetelmät
Verkkoon tallennetut luennot 6 t
Opintoryhmätapaamiset 6 t (2x3 t)
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset
Aktiivinen osallistuminen opintoryhmätapaamisiin.
Essee
Arviointi
    Hyväksytty / hylätty
Kirjallisuus
    Pakollinen kirjallisuus:
Kleinman, Arthur & Benson, Peter (2006): Anthropology in the Clinic: The Problem of Cultural Competency and How to Fix It. PLoS Med 3(10): e294.
Biehl, João (2004): Life of the mind: The interface of psychopharmaceuticals, domestic economies, and social abandonment. American Ethnologist, 31: 475–496.
sekä myöhemmin ilmoitettava valinnainen kirjallisuus
Emoyliopisto
    Turun yliopisto

   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.


Tulostettava versio

Sulje