Facebook

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS

Johdatus oikeustieteeseen 2 op TY, lkv. 2017-2018

Aika
    09.09. - 31.12.2017

Luennot
la 9.9. klo 10-17.15

Ac-luennot
ti 19.9.
to 21.9.
ti 26.9.
klo 16.30-20

Moodletentti
ma 2.10. klo 18-21
uusintatentit:
ma 23.10. klo 18-21
ma 13.11. klo 18-21.
Paikka
    AC-luennot 19.9., 21.9. ja 26.9. Lahden aikuiskoulutuskeskuksessa, Kirkkokatu 16, Lahti. Luokka 211.

FellmanniCampus, Kirkkokatu 27, Lahti.
Katso luokkatilan numero ala-aulan ilmoitustaululta.
Esitiedot
    Johdatus oikeustieteeseen on oikeustieteen opiskeluun orientoiva opintojakso, joka on oltava suoritettuna ennen muihin Avoimen yliopiston oikeustieteellisiin opintojaksoihin osallistumista.
Tavoite
    Kun opintojakso on suoritettu, opiskelijalla on yleiskuva oikeuden, oikeustieteen ja oikeudellisten ongelmien luonteesta ja oikeudesta yhteiskunnallisena ilmiönä. Opiskelija kykenee selostamaan oikeusjärjestyksen ja oikeusjärjestelmän käsitteet ja oikeudellisen ratkaisutoiminnan lähtökohdat. Opiskelijalla on perustavat valmiudet oikeudellisten ongelmien tunnistamiseen, oikeudellisen tiedon hankintaan ja jäsentelyyn sekä oikeudellisten tulkintalauseiden esittämiseen. Hän pystyy erittelemään kurssiin kuuluvien oikeudenalojen keskeiset käsitteitä ja normeja ja esittämään normien vaihtoehtoisista tulkinnoista perusteltuja kannanottoja. Opiskelijalla on alustavat edellytykset oikeudellisten tekstien ymmärtämiselle, ja hän tunnistaa oikeudelliset käytännöt oikeusjärjestyksen osana.

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelijalla on tarvittavat valmiudet oikeustieteellisiin opintoihin sekä taidot oman oppimisen ja opiskelun suunnitteluun ja arviointiin.
Opintopisteet
    2 op
Sisältö
    – peruskuvan antaminen oikeusjärjestyksen ja oikeudellisten ongelmien luonteesta
– oikeudelliset peruskäsitteet
– oikeuslähteet ja niiden käyttäminen oikeudellisessa tulkinnassa
– oikeudellisen ratkaisutoiminnan teoreettiset ja käytännölliset perusteet
– yksityis-, julkis-, rikos- ja prosessioikeuden keskeiset käsitteet ja normit

1. Johdatus oikeuteen, oikeudelliseen ratkaisutoimintaan ja oikeudellisiin käytäntöihin
- oikeus, talous ja yhteiskunta
- oikeuden kansainvälisyys ja eurooppalaisuus
- oikeudellinen ratkaisutoiminta
- oikeuslähteet oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa
- oikeus ja kieli
- oikeudellisen tiedonhaun perusteet
2. Yksityisoikeuden perusteet
- yksityisoikeuden yleiset opit
- velvoiteoikeuden perusteet
- sopimustoiminta ja sen oikeudelliset lähtökohdat
- esimerkkejä oikeudellisista ilmiöistä: katsaus keskeisiin sopimustyyppeihin
- vahinkojen korvaaminen
3. Johdatus julkisoikeuteen
4. Rikos- ja prosessioikeuden perusteet
Kouluttajat
    Inga Koskinen
Suoritustapa
    Luennot 20 t + Moodle-tentti (3 t). Tentti on kotona tehtävä tentti, jossa materiaalit opiskelijan käytettävissä.
Arviointi
    hyväksytty/hylätty
Kirjallisuus
    Oppimateriaali on Moodle-oppimisympäristössä, johon opiskelijat saavat tunnukset:
- Karhu, Juha: Tilannekohtainen oikeudellinen harkinta ja oikeuslähdeoppi. Edilex 3.1.2007. [www.edilex.fi]
- Myrsky, Matti: Tarvitsemmeko oikeuslähdeoppeja? Oikeus 2010/1, s. 50 [www.edilex.fi]
- Kurki, Visa: Suomi osana Eurooppaa, s. 133-152. Haluatko juristiksi? Kauppakamari 2014.
- Paula Klami-Wetterstein: Yksityisoikeuden perusteet, 13 s.
- Mia Oksala: Rikosoikeuden perusteet 11 s.
- Ilona Nieminen: Valtiosääntöoikeuden perusteet 9 s.
- Anni Tuomela: Hallinto-oikeuden perusteet 13 s.
- Kristina Andström: Prosessioikeuden perusteet 10 s.
Emoyliopisto
    Turun yliopisto
Lisätietoja
    Tutustu avoimen yliopiston ilmoittautumis- ja maksuohjeisiin
Muu informaatio
    Sitovat ilmoittautumiset 25.8.2017 mennessä.

Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Hinta
    Hinta 180 euroa.

Opintojakson hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 160 euroa
Turun avoimen yliopiston perimä maksu: 20 euroa.
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Osallistumisen peruminen tulee tehdä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.

   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.


Tulostettava versio

Palaa