Facebook

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS

Johdatus farmakologiaan 4,5 op UEF lkv. 2017-2018

Aika
    13.09.2017 - 31.07.2018

Opintojakson ajankohta on 18.10.2017-30.1.2018.

AC-luennot ti 31.10.2017 klo 17.00-19.30.
AC-harjoitukset ti 21.11. ja ti 28.11.2017 klo 17.00-18.30.

Verkkotentti ti 2.-9.1.2018 ja uusinta ti 23.-30.1.2018.
Paikka
    Verkko-oppimisympäristö Moodle.
Ac-luennot:
FellmanniCampus, Kirkkokatu 27, Lahti.
Katso luokkatilan numero ala-aulan opastetaululta.
Tavoite
    Opiskelijan tulee ymmärtää lääkityksestä olennaisimmat asiat ja tietää, mihin asioihin lääkehoidossa tulee kiinnittää huomiota. Opiskelija oppii hakemaan itsenäisesti tietoa lääkkeistä.
Opintopisteet
    4.5 op
Sisältö
    Opinnoissa tutustutaan tärkeimpiin farmakologian peruskäsitteisiin sekä lääkeaineiden sitoutumiseen ja vasteeseen. Opinnoissa käydään läpi joidenkin lääkeaineryhmien vaikutusmekanismit, yhteisvaikutukset ja haittavaikutukset.
Kouluttajat
    Dos. Markus Storvik
Suoritustapa
    Verkko-opintoina; oppimistehtävät, verkkotentti, luennot 3 t, harjoitukset 4 t ja itsenäisesti kuunneltavat luentotallenteet.
Arviointi
    hyväksytty-hylätty.
Kirjallisuus
    Koulu M, Tuomisto J ja Paasonen M: Farmakologia ja toksikologia, Kustannusosakeyhtiö Medicina Oy Kuopio, 7., 8. tai 9. painos (soveltuvin osin). HUOM! 6. painos verkkojulkaisuna osoitteessa: http://www.medicina.fi/3
Emoyliopisto
    Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja
    tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi,
050-3754977
Hinta
    95 euroa. Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 50 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 45 euroa.
Ilmoittautumiset
    31.08.2017 mennessä

   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.


Tulostettava versio

Palaa