Facebook

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS

lkv. 2017-2018: Terve ja sairas ihminen 5 op (TERKANP3 ) TaY

Aika
    01.09.2017 - 31.07.2018

Opetusohjelma julkaistaan touko-kesäkuussa 2017
Tavoite
    Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee elimistön rakenteen ja toiminnan sekä ihmisen kasvun, kehityksen ja vanhenemisen perusteet
- omaa käsityksen kehon ja mielen terveydestä ja normaalista toimintakyvystä
- tuntee yleisimmät taudit ja mielenterveyden häiriöt
Opintopisteet
    5 op
Sisältö
    - solu- ja kehitysbiologia, geenit ja perinnöllisyys, sikiönkehitys
- elämänkaari – kasvu, kehitys ja vanheneminen
- sukupuoli ja sukupuolisuus
- fyysinen ja psyykkinen terveys sekä toimintakyky
- yleisimmät somaattiset sairaudet ja mielenterveyden häiriöt
Kouluttajat
    Kimmo Kemppainen
Suoritustapa
    Lähiopetusta max 19 h. Tentti ja luentopäiväkirja.
Arviointi
    Tentti arvioidaan numerolla 1-5, luentopäiväkirja asteikolla hyväksytty/hylätty
Emoyliopisto
    Tampereen yliopisto


Tulostettava versio

Sulje