Facebook

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS

Talousoikeuden perusteet 3 op, VY, lkv. 2017-2018 KTK

Aika
    16.11.2017 - 26.03.2018

Luennot: to-la 16.-18.11.2017
to-pe klo 16.30-20.30
la klo 9-13

Tentti: ma 18.12.2017
1 uusintatentti ma 12.2.2018
2 uusintatentti ma 26.3.2018
klo 16.30-19.30
Paikka
    FellmanniCampus, Kirkkokatu 27, Lahti.
Katso luokkatilan numero ala-aulan ilmoitustauluta.
Tavoite
    Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää oikeuslähteitä ja löytää niistä kulloinkin tarvitsemaansa tietoa oikeuden sisällöstä. Opiskelija osaa ratkaista joitakin oikeudellisia ongelmia ja tunnistaa ratkaisun vaikuttavat olennaiset seikat. Opiskelija osaa esittää tähän perustuvia toimintasuosituksia liiketoiminnassa.
Opintopisteet
    3 op
Sisältö
    Oikeuden järjestelmä ja sen merkitys taloudelle. Oikeuslähteet ja niiden käyttö liiketoiminnassa. Oikeudellinen ongelmanratkaisu ja argumentointi. Perustietoja keskeisiltä oikeudenaloilta. Pääpiirteitä muilta oikeudenaloilta.
Kouluttajat
    Mika Kärkkäinen
Suoritustapa
    Luennot 15 tuntia ja tentti.
Tentissä ei saa käyttää lakikirjaa.
Arviointi
    1-5 / hylätty.
Kirjallisuus
    Hoppu, Esko & Kari Hoppu (2016). Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. 14. painos. Helsinki WSOY Lakitieto. Luennoitsijan ilmoittamin osin.
Luennoitsijan ilmoittama muu materiaali.
Emoyliopisto
    Vaasan yliopisto
Lisätietoja
    Tutustu avoimen yliopiston ilmoittautumis- ja maksuohjeisiin
Lisätietoja hakeutumisesta
    Jos olet ilmoittautunut Kauppatieteen kandidaatin tutkinnon opintopolun lukuvuoden 2017-2018 kaikkiin opintoihin, ei tälle jaksolle tarvitse tehdä erillistä ilmoittautumista.

Jos osallistut vain tälle jaksolle ilmoittaudu 1.11.2017 mennessä. Ilmoittautuminen on sitova.
Muu informaatio
    Ilmoittautuminen tentteihin viimeistään 14 vrk ennen tenttiä tenttikalenterin kautta
Hinta
    Kurssihinta sisältyy Kauppatieteen kandidaatin tutkintoon tähtäävän opintopolun lukuvuoden 2017-2018 opintojen hintaan 905 euroa.

Ilmoittautuessasi vain tälle jaksolle hinta on: 95 euroa
(sisältää Vaasan avoimen yliopiston perimän palvelumaksun)

Opintojakso kuuluu:
-Talousoikeuden perusopinnot 25 op
-Kauppatieteen kandin opintopolku 2017-2021
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Osallistumisen peruminen tulee tehdä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.

   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.


Tulostettava versio

Palaa