Facebook

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS

Sopimus- ja korvausoikeus 6 op, VY, lkv. 2017-2018 KTK

Aika
    12.01. - 23.04.2018

Luennot: pe-la 12.-13.1.2018
pe klo 16.30-19.45, la klo 9-12.15

Tentti: ma 29.1.2018
1 uusintatentti ma 12.3.2018
2 uusintantentti ma 23.4.2018
klo 16.30-19.30
Paikka
    FellmanniCampus, Kirkkokatu 27, Lahti.
Katso luokkatilan numero ala-aulan ilmoitustauluta.
Esitiedot
    Suositellaan suoritettavaksi Talousoikeuden perusteet -opintojakson jälkeen.
Tavoite
    Opintojakson jälkeen opiskelija hahmottaa sopimuksen ja sopimusoikeuden keskeisen roolin yritysten liikesuhteissa. Opiskelija ymmärtää sopimukseen ja vahingonkorvaukseen perustuvien velvoitteiden syntymisen ja sisällön määrittämisen edellytykset. Opintojakso tuottaa yhdessä koulutusohjelman muiden opintojaksojen kanssa valmiudet liiketoiminnan sopimusoikeudellisten instrumenttien itsenäiseen laatimiseen ja hyödyntämiseen.
Opintopisteet
    6 op
Sisältö
    Yleinen sopimusoikeus ja sopimustyyppien merkitys. Velvoitteen pääkohdat. Muiden oikeudenalojen yhteys sopimusoikeudelliseen osaamiseen. Sopimuksen synnyn, sitovuuden, sisällön ja seuraamusten määrittäminen. Keskeisten sopimustyyppien tarkastelu. Vahingonkorvaus sopimussuhteessa ja sopimussuhteen ulkopuolella.
Kouluttajat
    Mika Kärkkäinen
Suoritustapa
    Luennot 8 tuntia ja tentti. Lisäksi luentotallenteet Moodlessa, josta luennot katsottava itsenäisesti.

Tentissä ei saa käyttää lakikirjaa. Tentti koostuu kahdesta osasta. A-osa perustuu luentoihin ja kirjallisuuteen. B-osa perustuu kirjallisuuteen. Opintojakson suorittaminen edellyttää lopputentin kummankin osion hyväksyttyä suoritusta samassa kuulustelussa.
Arviointi
    1-5 / hylätty
Kirjallisuus
    1. Saarnilehto, Ari (2009). Sopimusoikeuden perusteet. Helsinki: Talentum Media Oy.
2. Wilhelmsson, T - Sevón, L. - Koskelo, P. (2006). Kauppalain pääkohdat. Talentum, Helsinki.
3. Hemmo, Mika (2005). Vahingonkorvausoikeus. Helsinki: WSOY. (s. 1-241).
4. Halila,H. - Hemmo,M. (2008). Sopimustyypit. Helsinki: Talentum (luku 1, 3, 5, 6, 8, 10).
5. Luennoitsijan ilmoittama säädösluettelo ja mahdollinen muu materiaali. Säädösluettelo on saatavissa talousoikeuden oppiaineen verkkosivuilta: http://www.uva.fi/fi/for/student/materials/other/business/
Emoyliopisto
    Vaasan yliopisto
Lisätietoja
    Tutustu avoimen yliopiston ilmoittautumis- ja maksuohjeisiin
Lisätietoja hakeutumisesta
    Jos olet ilmoittautunut Kauppatieteen kandidaatin tutkinnon opintopolun lukuvuoden 2017-2018 kaikkiin opintoihin, ei tälle jaksolle tarvitse tehdä erillistä ilmoittautumista.

Jos osallistut vain tälle jaksolle ilmoittaudu 21.12.2017 mennessä. Ilmoittautuminen on sitova.
Muu informaatio
    Ilmoittautuminen tentteihin viimeistään 14 vrk ennen tenttiä tenttikalenterin kautta
Hinta
    Kurssihinta sisältyy Kauppatieteen kandidaatin tutkintoon tähtäävän opintopolun lukuvuoden 2017-2018 opintojen hintaan 905 euroa.

Ilmoittautuessasi vain tälle jaksolle hinta on: 175 euroa
(sisältää Vaasan avoimen yliopiston perimän palvelumaksun)

Opintojakso kuuluu:
-Talousoikeuden perusopinnot 25 op
-Kauppatieteen kandin opintopolku 2017-2021
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Osallistumisen peruminen tulee tehdä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.

   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.


Tulostettava versio

Palaa