Facebook

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS

PSYP130 Per­soo­nal­li­suusp­sy­ko­lo­gia I (5 op) JY, 2017-2018

Aika
    18.09.2017 - 31.07.2018

Tentti. Tentin voi suorittaa etätenttinä Kopassa tai perinteisenä paperitenttinä.

Tenttiin luvun tueksi järjestetään ryhmänohjausta:
ti 21.11.2017 klo 17.00-19.30
to 30.11.2017 klo 17.00-19.30.
Tavoite
    Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustietämys persoonallisuuden keskeisistä teorioista sekä tutkimuksen ydinkysymyksistä ja mekanismeista koskien esimerkiksi persoonallisuuden biologista perustaa, motivaatiota, emootioita, selviytymiskeinoja ja sosiaalista toimintaa.
Opintopisteet
    5 op
Sisältö
    Opintojaksossa perehdytään persoonallisuutta koskevaan viimeaikaiseen tutkimustietoon ja erilaisiin persoonallisuuden lähestymistapoihin.
Kouluttajat
    Ryhmänohjaaja Mirva Porter
Arviointi
    0-5
Kirjallisuus
    - HASLAM, N. (2007). Introduction to personality and intelligence. Thousand Oaks, CA: Sage. (e-kirja)
- Sivuaineopiskelijat voivat korvata luennot teoksella SALMELA-ARO, K. & NURMI, J.-E. (toim.) (2002). Mikä meitä liikuttaa. Jyväskylä: PS-kustannus.
Emoyliopisto
    Jyväskylän yliopisto


Tulostettava versio

Sulje