Facebook

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS

KIKV1002 Proosa 5 op JY lkv. 2017-2018

Kuvaus
    Sisältö:
Proosan keskeisten piirteiden harjoittelu. Proosatekstien kirjoittaminen, lukeminen, analysoiminen ja tulkitseminen.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

-tunnistaa proosan keskeiset laji- ja ominaispiirteet
-määritellä proosan nykyteorian valossa osana kirjoittamisen lajeja, traditiota ja omaa kirjoittamistaan
-kirjoittaa proosatekstin ja arvottaa sitä suhteessa lajin vaatimuksiin
-Tunnistaa ja etsiä teksteilleen julkaisukanavia.
Aika
    05.10.2017 - 04.06.2018

Voit suorittaa oppimistehtävät läpi lukuvuoden, tehtävänannot Kopassa. Palautus suoraan opettajalle 4.6.2018 mennessä:
kaisa.k.suvanto@jyu.fi
Opintopisteet
    5 op
Kouluttajat
    Kaisa Suvanto
Suoritustapa
    Oppimistehtävät
Emoyliopisto
    Jyväskylän yliopisto

   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.


Tulostettava versio

Palaa