Facebook

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS

KIKV1005 Tietokirjoittaminen 5 op JY lkv. 2017-2018

Kuvaus
    Sisältö:
Tietokirjoittamisen keskeisten keinojen harjoittelu. Tietotekstien kirjoittaminen, lukeminen, analysoiminen ja tulkitseminen.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

-nimetä tietokirjoittamisen alalajeja ja asettaa ne osaksi omaa kirjoittamistaan
-tunnistaa tietokirjoittamisen vaiheita suunnittelusta ja tiedonhankinnasta julkaisemiseen
-kirjoittaa tietotekstejä ja arvottaa niitä suhteessa lajin vaatimuksiin ja traditioon
-tunnistaa ja etsiä teksteilleen julkaisukanavia.
Aika
    05.10.2017 - 30.05.2018

Voit suorittaa oppimistehtävät läpi lukuvuoden, tehtävänannot Kopassa.
Opintopisteet
    5 op
Kouluttajat
    Ina Ruokolainen
Suoritustapa
    Oppimistehtävät
Emoyliopisto
    Jyväskylän yliopisto

   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.


Tulostettava versio

Palaa