Facebook

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS

Avoin yliopisto-opetus on kaikille avointa ja se vastaa sisällöltään yliopistoissa annettua opetusta. Voit ilmoittautua opintokokonaisuuksille tai yksittäisille opintojaksoille. Kutsukirje opintoihin lähetetään sähköpostilla n. 2 viikkoa ennen opintojen alkua.

Vastaavuudet: HY=Helsingin yliopisto, UEF=Itä-Suomen yliopisto, JY=Jyväskylän yliopisto, LUT= Lappeenrannan teknillinen yliopisto, TaY=Tampereen yliopisto, VY = Vaasan yliopisto

Ilmoittautuminen koulutukseen:

1. Valitse ensin sinua kiinnostava koulutus klikkaamalla koulutuksen nimeä. Pääset näin tarkastelmaan koulutuksen tarkempia tietoja.

2. Klikkaa sen jälkeen koulutuksen tietojen lopussa olevaa kohtaa "ilmoittaudu koulutukseen".

Mikäli ilmoittautuminen on päättynyt, tiedustele toimistosta voiko koulutukseen vielä ilmoittautua: info@paijathameenkesayliopisto.fi

Muutoksia ilmestyneeseen syksyn 2017 koulutusohjelmaan:

- Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito 3 op HY: Opintojakson nimi muuttunut -> Academic and Professional Communication in English 1 & 2, 4 op HY.

- Johdatus oikeustieteeseen 2 op HY: vastaava yliopisto ja laajuus muuttunut muuttunut -> Johdatus oikeustieteeseen 3 op TY.

- Terveys- ja sosiaalihallintotiede aineopinnot 35 op UEF: opintokokonaisuuden taso ja laajuus muuttunut -> Terveys- ja sosiaalihallintotiede perusopinnot 30 op UEF.Koulutuskokonaisuudet

KoulutusAjankohta Viimeinen ilmoittautumispvm
Ilmoittautuminen käynnissä: Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op, HY, lkv. 2017-2018 11.09.2017 - 31.07.201827.08.2017
Ilmoittautuminen käynnissä: Farmasia perusopinnot 25 op UEF lkv. 2017-201812.09.2017 - 31.08.201831.08.2017
Ilmoittautuminen käynnissä: Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op HY lkv. 2017-201811.09.2017 - 31.07.201827.08.2017
Ilmoittautuminen käynnissä: Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon tähtäävä opintopolku, min. 100 op, VY (2017-2021) Alkaa syksyllä 201707.09.2017 - 31.07.202131.08.2017
Ilmoittautuminen käynnissä: Kirjoittamisen perusopinnot 30 op JY11.09.2017 - 31.07.201810.09.2017
Ilmoittautuminen käynnissä: Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopinnot 25 op UEF, lkv. 2017-201801.09.2017 - 31.07.201831.08.2017
Ilmoittautuminen käynnissä: Liikuntalääketiede, perusopinnot 25 op UEF lkv. 2017-201808.09.2017 - 31.07.201831.08.2017
lkv. 2017-2018: Oikeustieteen opintoja TY01.09.2017 - 31.07.2018
Ilmoittautuminen käynnissä: Psykologian perusopinnot 25 op JY 18.09.2017 - 31.07.201831.08.2017
Ilmoittautuminen käynnissä: Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op UEF, lkv 2017-2018 20.09.2017 - 31.07.201807.09.2017
Ilmoittautuminen käynnissä: Sosiaalityön aineopinnot 35 op UEF lkv 2017 - 201811.09.2017 - 31.07.201827.08.2017
Ilmoittautuminen käynnissä: Sosiaalityön perusopinnot 25 op UEF lkv. 2017-201813.09.2017 - 31.07.201829.08.2017
Ilmoittautuminen käynnissä: Talousoikeuden perusopinnot 25 op, VY lkv. 2017-201805.10.2017 - 31.07.201820.09.2017
Ilmoittautuminen käynnissä: Sosiaali- ja terveyshallintotiede perusopinnot 30 op UEF lkv. 2017-2018 (ent. Sosiaali- ja terveyshallintotiede aineopinnot 35 op)04.09.2017 - 31.07.201824.08.2017
Farmasia perusopinnot 25 op UEF lkv. 2016-201713.09.2016 - 31.12.2017Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op UEF lkv. 2016-201729.09.2016 - 31.12.2017Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Yksittäiset koulutukset

KoulutusAjankohta Viimeinen ilmoittautumispvm
lkv. 2017-2018: Ammattien etiikka 5 op VY01.08.2017 - 31.07.2018
Ilmoittautuminen käynnissä: Elimistön rakenne ja toiminta 4 op UEF lkv. 2017-201808.09.2017 - 09.01.201831.08.2017
Ilmoittautuminen käynnissä: Englanti (I vieras kieli): suulliset taidot kauppatieteellisen koulutusalan opiskelijoille, 2 op VY, lkv. 2017-2018 KTK16.01. - 25.01.201807.01.2018
Ilmoittautuminen käynnissä: Academic and Professional Communication in English 1, 3 op HY, lkv. 2017-201821.09. - 31.12.201707.09.2017
lkv. 2017-2018: Hallinto-oikeus 7 op TY01.01. - 31.07.2018
lkv. 2017-2018: Hallinnon etiikka 5 op VY01.08.2017 - 31.07.2018
Ilmoittautuminen käynnissä: Hoitotieteen historia- ja tietoperusta, 4 op UEF lkv. 2017-201815.09. - 31.12.201707.09.2017
lkv. 2017-2018: Human resource management 5 op TY01.01. - 31.07.2018
lkv. 2017-2018: Ihmisoikeudet ja kansainvälinen yhteisö 5 op TAY01.03. - 31.07.2018
Ilmoittautuminen käynnissä: Johdatus oikeustieteeseen 3 op TY, lkv. 2017-201809.09.2017 - 31.07.201825.08.2017
Ilmoittautuminen käynnissä: Johdatus yliopisto-opiskeluun ja henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 op, VY, lkv. 2017-2018 KTK07.09. - 31.12.201707.09.2017
lkv. 2017-2018: PSYP110 Kehityspsykologia I (5 op) JY 01.08. - 31.12.2017
Ilmoittautuminen käynnissä: Kansainvälinen oikeus 6 op TY, lkv. 2017-201807.10.2017 - 08.01.201821.09.2017
Ilmoittautuminen käynnissä: Kansainvälisen politiikan johdantokurssi 5 op TAY, lkv. 2017-201820.10.2017 - 19.02.201805.10.2017
lkv. 2017-2018: Kirjallisen viestinnän kurssi, 3 op (SUOM1414) TY 01.01. - 31.07.2018
lkv. 2017-2018: KIKP2011 Kirjoittaja lukijana JY01.08.2017 - 31.07.2018
lkv. 2017-2018: KIKP2010 Kirjoittamisen taiteelliset ja tieteelliset lähtökohdat JY01.08.2017 - 31.07.2018
lkv. 2017-2018: Konsernitilinpäätös 3 op UEF01.08.2017 - 31.07.2018
lkv. 2017-2018: Kulttuuri - ja väestömaantiede 5 op VY01.08.2017 - 31.07.2018
Ilmoittautuminen käynnissä:Laadulliset tutkimusmenetelmät 6 op (LUT), syksy 201720.10. - 09.12.201705.10.2017
Ilmoittautuminen käynnissä: Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen, 5 op UEF lkv. 2017-201810.11.2017 - 26.02.201826.10.2017
Ilmoittautuminen käynnissä: Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena, 5 op lkv. 2017-201809.03. - 31.07.201822.02.2018
Ilmoittautuminen käynnissä: Liikunnan turvallisuus 4 op UEF lkv. 2017-201813.10.2017 - 22.01.201828.09.2017
Ilmoittautuminen käynnissä: Liikuntafysiologian ja biomekaniikan perusteet 5 op UEF lkv. 2017-201826.01. - 07.05.201811.01.2018
Ilmoittautuminen käynnissä: Liikunta ja sairaudet 4 op UEF lkv. 2017-201809.02. - 15.05.201825.01.2018
lkv. 2017-2018: Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op TY01.01. - 31.07.2018
Ilmoittautuminen käynnissä: Muutoksen johtaminen 5 op TY lkv. 2017-201801.09. - 31.12.201731.08.2017
lkv. 2017-2018: PSYP120 Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet (5 op) JY 01.08.2017 - 31.07.2018
Ilmoittautuminen käynnissä: Organisaatio-oikeus 6 op, VY, lkv. 2017-2018 KTK16.02. - 13.06.201801.02.2018
Ilmoittautuminen käynnissä: Organisaatiot ja johtaminen 5 op TY lkv. 2017-201801.09. - 31.12.201731.08.2017
lkv. 2017-2018: Organizational Behavior and Leadeship 5 op TY01.01. - 31.07.2018
lkv. 2017-2018:PSYP130 Per­soo­nal­li­suusp­sy­ko­lo­gia I (5 op) JY 01.08. - 31.12.2017
Ilmoittautuminen käynnissä: Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö (RVS) 5 op UEF lkv. 2017-201801.08.2017 - 31.07.201805.10.2017
lkv. 2017-2018: Rauha, turvallisuus ja kansainväliset instituutiot 5 op TAY01.02. - 31.07.2018
Ilmoittautuminen käynnissä: Ravitsemus ja liikunta 3 op UEF lkv. 2017-201808.12.2017 - 13.03.201823.11.2017
Ilmoittautuminen käynnissä: Ravitsemustieteen perusteet 3 op - UEF lkv. 2017-201822.09.2017 - 19.02.201807.09.2017
Ilmoittautuminen käynnissä: Rikosoikeus 8 op TY, lkv. 2017-201802.02. - 14.05.201819.01.2018
Ilmoittautuminen käynnissä: Sopimus- ja korvausoikeus 6 op, VY, lkv. 2017-2018 KTK12.01. - 23.04.201821.12.2017
Ilmoittautuminen käynnissä: Sosiaalityön etiikka (SEK) 5 op UEF lkv. 2017-201812.03. - 31.08.201828.02.2018
Ilmoittautuminen käynnissä: Stressilääketiede 3 op TY lkv. 2017-201811.09.2017 - 14.03.201827.08.2017
Ilmoittautuminen käynnissä: Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa, 5 op lkv. 2017-201809.02. - 31.07.201825.01.2018
Ilmoittautuminen käynnissä: Talousoikeuden oikeustapakommentti 1 op, VY, lkv. 2017-2018 KTK01.02. - 31.07.201817.01.2018
Ilmoittautuminen käynnissä: Terveyskunto terveyden edistäjänä 6 op UEF lkv. 2017-201817.03. - 30.05.201802.03.2018
Ilmoittautuminen käynnissä: Talousoikeuden perusteet 3 op, VY, lkv. 2017-2018 KTK16.11.2017 - 26.03.201801.11.2017
Ilmoittautuminen käynnissä: Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä 3 op, VY, lkv. 2017-2018 KTK05.10.2017 - 05.02.201820.09.2017
Ilmoittautuminen käynnissä: Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina (TAPI) 5 op UEF lkv. 2017-201811.09.2017 - 31.07.201809.09.2017
lkv. 2017-2018: Terve ja sairas ihminen 5 op (TERKANP3 ) TaY01.09.2017 - 31.07.2018
Ilmoittautuminen käynnissä: Tiedonhankintataidot I, 1 op, VY, lkv. 2017-2918 KTK13.11. - 10.12.201729.10.2017
Ilmoittautuminen käynnissä: Tilastolliset menetelmät sosiaalityön tutkimuksessa (TMPST) 2 op UEF lkv. 2017-201801.01. - 31.07.201815.01.2018
Ilmoittautuminen käynnissä: AY3315821 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op UEF, s. 201715.09.2017 - 15.01.201831.08.2017
Ilmoittautuminen käynnissä: AY3315822 Tilastotieteen peruskurssi 4 op UEF, lkv. 2017-201804.10. - 31.12.201721.09.2017
lkv. 2017-2018: Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (käytt.) 3 op HY01.08.2017 - 31.07.2018
Ilmoittautuminen käynnissä: Tuottavuus teollisuusyrityksessä 6 op, LUT, syksy 201706.10.2017 - 30.01.201821.09.2017
Ilmoittautuminen käynnissä: Tutkiva sosiaalityö (TUSO) 5 op UEF lkv. 2017-201801.01. - 31.07.201815.02.2018
Ilmoittautuminen käynnissä: Työoikeus 7 op TY, lkv. 2017-201806.11.2017 - 14.03.201819.10.2017
Ilmoittautuminen käynnissä: Valtiosääntöoikeus 7 op TY, lkv. 2017-201816.03. - 13.06.201801.03.2018
Ilmoittautuminen käynnissä: Vero-oikeus 6 op, VY lkv. 2017-2018 KTK06.04. - 13.08.201822.03.2018
Ilmoittautuminen käynnissä: Väestön terveys 5 op (TERKANP4) TaY, lkv. 2017-201811.09.2017 - 30.11.201831.08.2017
Tautioppi farmasian opiskelijoille, osa I, 3 op UEF, lkv. 2017-201801.09. - 31.12.201731.08.2017
Johdatus farmakologiaan 4,5 op UEF lkv. 2017-201813.09.2017 - 31.07.201831.08.2017
Lääkkeet terveydenhuollossa 3,5 op UEF lkv. 2017-201801.03. - 31.07.201815.02.2018
Solubiologian perusteet, 3 op UEF lkv. 2017-201813.09.2017 - 31.12.201831.08.2017
Laatuajattelun perusteet farmasiassa, 1 OP, UEF lkv. 2017-201809.11. - 22.12.201725.10.2017
Farmaseuttinen kemia 2 op, UEF lkv. 2017-201804.01. - 30.04.201831.12.2017
Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op HY, lkv. 2017-201815.06.2017 - 04.05.2018
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op HY, lkv. 2017-201811.08.2017 - 31.07.2018
Ilmoittautuminen käynnissä: Johdatus kasvatustieteisiin 5 op HY, lkv. 2017-201811.09. - 31.12.201727.08.2017
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op HY, lkv. 2017-201811.09.2017 - 31.07.2018
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op HY, lkv. 2017-201811.09.2017 - 31.07.2018
Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op HY lkv. 2017-201811.09. - 31.12.201727.08.2017
Tuen tarve 5 op HY lkv. 2017-201811.09.2017 - 31.07.2018
Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op HY lkv. 2017-201820.09.2017 - 31.07.2018
Oppimisen haasteet 5 op HY lkv. 2017-201811.10.2017 - 31.07.2018
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op HY lkv. 2017-201812.01. - 31.07.2018

Sulje