Facebook

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS / Oikeustieteet

Rikosoikeus 8 op TY, lkv. 2017-2018

Aika
    02.02. - 14.05.2018

Luennot
2.-3.2.2018
9.-10.2.2018
pe klo 16.30-20.30
la klo 9.00-15.30

Moodle-tentti 5.3.2018
1. uusinta 16.4.2018
2. uusinta 14.5.2018
klo 16-22
Paikka
    FellmanniCampus, Kirkkokatu 27, Lahti. Katso luokkatila ala-aulan ilmoitustaululta.
Esitiedot
    Johdatus oikeustieteeseen (2-5 op) hyväksytty suorittaminen.
Tavoite
    - Opiskelija ymmärtää, millä perusteella henkilö voidaan asettaa rikosoikeudelliseen vastuuseen ja millaisista teoista vastuu voi seurata
- Opiskelija hallitsee rikosoikeudellista vastuuta määrittävät keskeiset yleisten oppien elementit ja hahmottaa niiden keskinäissuhteet
- Opiskelija kykenee ratkaisemaan rikosoikeudellisen soveltamisongelman hyödyntämällä oikeudellista lähdemateriaalia
- Opiskelija harjoittelee oikeudellisen argumentaation taitoja pienryhmäkeskusteluissa
Opintopisteet
    8 op
Sisältö
    - Rikosoikeudellisen sääntelyn lähtökohdat
- Rikosvastuun yleiset edellytykset
- Keskeiset rikostyypit
- Rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän pääpiirteet
Kouluttajat
    OTK Jari Laasanen
Suoritustapa
    Luennot 24 t, Moodle-tentti
Arviointi
    0-5
Kirjallisuus
    Luennot
(ml. säädökset)
Keskeinen kirjallisuus (luennoilla käsiteltävät teemat, harjoitustehtävä ja kotitentti)
Tapani, Jussi - Tolvanen, Matti: Rikosoikeuden yleinen osa - Vastuuoppi, 2., uudistettu painos, 2013
Frände, Dan - Matikkala, Jussi - Tapani, Jussi - Tolvanen, Matti - Viljanen, Pekka - Wahlberg, Markus: Keskeiset rikokset, 3., uudistettu ja laajennettu laitos, 2014
Tapani, Jussi - Tolvanen, Matti: Rikosoikeus. Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano. 2. uudistettu painos 2011 tai uudempi painos (ilmestyy 2016)
Emoyliopisto
    Turun yliopisto
Lisätietoja
    Tutustu avoimen yliopiston ilmoittautumis- ja maksuohjeisiin
Muu informaatio
    Sitovat ilmoittautumiset 19.1.2018 mennessä.

Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Hinta
    Hinta 190 euroa.

Opintojakson hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 170 euroa.
Turun avoimen yliopiston perimä maksu 20 euroa.
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Osallistumisen peruminen tulee tehdä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.

   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.


Tulostettava versio

Palaa