Facebook

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS / Oikeustieteet

Ilmoittautuminen käynnissä: Valtiosääntöoikeus 7 op TY, lkv. 2017-2018

Aika
    16.03. - 13.06.2018

Luennot
16.-17.3.
23.-24.3.
pe klo 16.30-19.45
la 9-14.45

Tentti 11.4.
1. uusinta 16.5.
2. uusinta 13.6.
klo 18-21
Paikka
    FellmanniCampus, Kirkkokatu 27, Lahti. Katso luokkatila ala-aulan ilmoitustaululta.
Tavoite
    Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut käsitys valtiosääntöoikeuden asemasta Suomen oikeusjärjestelmässä ja suhteesta muihin oikeudenaloihin. Hänellä on selkeä kokonaiskuva valtiosääntöoikeuden yleisistä opeista, yksilön perusoikeuksista, ylimmistä valtioelimistä sekä lainsäädäntövallan, hallitusvallan ja tuomiovallan käytön perusteista.

Hän pystyy tunnistamaan oikeudellisten ilmiöiden valtiosääntöoikeudellisia kytkentöjä ja soveltamaan perustuslain säännöksiä oikeudellisten ilmiöiden tarkastelussa. Hän ymmärtää erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien oikeudellisen merkityksen ja kykenee hyödyntämään niitä oikeudellisessa argumentaatiossa.
Opintopisteet
    7 op
Sisältö
    - Valtiosääntö ja perustuslaki, oikeusnormien hierarkia
- Valtiojärjestyksen perusteet: kansanvalta, edustusperiaate, vallanjako, parlamentarismi ja oikeusvaltioperiaate
- Yksilön perusoikeudet ja ihmisoikeuksien valtionsisäinen asema
- Eduskunta, tasavallan presidentti, valtioneuvosto
- Lainsäädäntövalta
- Hallitusvalta
- Tuomiovallan käytön perusteet
- Laillisuusvalvonta
- Kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja voimaansaattaminen
- EU-oikeuden ja Suomen valtiosäännön yhteensovittaminen, Euroopan unionin asioiden kansallinen valmistelu
Kouluttajat
    OTK Juhani Kortteinen
Suoritustapa
    Luennot 20 t, kirjallinen tentti
Arviointi
    0-5
Kirjallisuus
    Säädökset

Kirjallisuus:
- Jyränki, Antero - Husa, Jaakko: Valtiosääntöoikeus, 2012, s. 64-372.
- Hallberg, Pekka - Karapuu, Heikki - Ojanen, Tuomas - Scheinin, Martin - Tuori, - Kaarlo - Viljanen, Veli-Pekka:Perusoikeudet, (2011), s. 61-213, 227-315, 389-491, 549-604, 671-752 ja 783-808 (eli luvut II ja III.2-4, III.6-8, III.11, III.14-15 ja III.17).

Lisäksi seuraavat artikkelit: - Ojanen, Tuomas: Valtiosääntöoikeus kansainvälistymisen välittäjänä ja kohteena. Lakimies 2014, s. 937-952.
- Ojanen, Tuomas: Perusoikeuspluralismi kotimaisessa tuomioistuimessa. Defensor Legis 2011, s. 442-455.
- Tuori, Kaarlo: Tuomarivaltio - uhka vai myytti? Lakimies 2003, 915-943.
- Tuori, Kaarlo: Vallanjako - vaiettu oppi. Lakimies 2005, s. 1021-1049
- Viljanen, Veli-Pekka: Onko eduskunnan asema lainsäädäntövallan käyttäjänä muuttunut? Lakimies 2005, s.1050 - 1064.
Emoyliopisto
    Turun yliopisto
Lisätietoja
    Tutustu avoimen yliopiston ilmoittautumis- ja maksuohjeisiin
Muu informaatio
    Sitovat ilmoittautumiset 1.3.2018 mennessä.

Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Hinta
    Hinta 180 euroa.

Opintojakson hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 160 euroa
Turun avoimen yliopiston perimä maksu: 20 euroa.
Ilmoittautumiset
    01.03.2018 mennessä
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Osallistumisen peruminen tulee tehdä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.


Ilmoittaudu koulutukseen

Tulostettava versio

Sulje