Facebook

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS / Farmasia

Farmaseuttinen kemia 2 op, UEF lkv. 2017-2018

Aika
    04.01. - 30.04.2018

Opintojakso järjestetään ajalla 4.1.-5.3.2018.

AC-luennot ovat ke 10.1., 17.1., 22.1. ja to 1.2.2018 klo 17.00-19.30.

Tentti on ma 5.3.2018 ja uusinta ma 9.4.2018 klo 16.00-20.00.
Paikka
    FellmanniCampus, Kirkkokatu 27, Lahti.
Katso luokkatilan numero ala-aulan opastetaululta.
Esitiedot
    Suositellaan Lukion kemian kertausta seuraa-vilta osin; hapot, emäkset, happo-emästasapaino, hiiliyhdisteiden kemia.
Tavoite
    Tavoitteena on oppia lääkeaineiden fysikaaliskemiallisia- ja rakenneominaisuuksia, jotka vaikuttavat lääkeaineiden imeytymiseen, jakautumiseen, metaboliaan ja eliminaatioon.
Opintopisteet
    2 op
Sisältö
    1) Lääkeaineen keskeiset fysikaaliskemialliset ominaisuudet, kuten lääkeaineen ionisoituminen vesiliuoksissa, pKa-arvo, lääkeaineen vesiliukoisuus ja siihen vaikuttavat tekijät, lääkeaineen jakautumiskerroin. 2) Liuoksen pH:n laskeminen ja puskuriliuokset. 3) Lääkeaineen kemiallisen hajoamisen keskeiset mekanismit sekä lääkeaineen kemialliseen hajoamiseen vaikuttavat tekijät. 4) Lääkeaineen fysikaaliskemiallisten/biofarmaseuttisten ominaisuuksien optimoinnissa käytettävät tekniikat. 5) Lääkeaineiden suolat.
Kouluttajat
    Prof. Jarkko Rautio
Suoritustapa
    Monimuoto-opintoina; luennot 12 t, luentojen välillä tehtävät harjoitustehtävät, itsenäisesti kuunneltavat verkkotallenteet ja tentti.
Arviointi
    0–5
Kirjallisuus
    Luentomateriaali ja muu erikseen ilmoitettu ma-teriaali.
Emoyliopisto
    Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja
    Opintojakso korvaa 2 op Itä-Suomen yliopiston farmasian koulutusohjelmaan kuuluvasta 5 op laajuisesta Farmaseuttinen kemia -opintojaksosta (4217209).

tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi,
050-3754977
Hinta
    45 euroa. Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 25 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 20 euroa.

   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.


Tulostettava versio

Palaa