Facebook

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS / Kauppa- ja hallintotieteet

Ilmoittautuminen käynnissä: Organisaatiot ja johtaminen 5 op TY, kevät 2018

Kuvaus
    Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee johtamisen ja organisoinnin keskeiset peruskäsitteet ja -teoriat. Opiskelijalla on käsitys johtamisen historiallisesta kehityksestä sekä johtamisen tulevaisuuteen liittyvistä teemoista. Lisäksi opiskelija oppii erilaisista organisaatiomalleista ja tämän hetken keskeisistä johtamisen ja organisoinnin käsitteistä. Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa myös yksityisen ja julkisen sektorin johtamisen peruspiirteet. Kurssin aikana tehdyt ryhmätyöt harjaannuttavat ryhmätyö ja esiintymistaitoja.

Sisältö
Opintojakson keskeisiä teema-alueita ovat johtamisajattelun kehittyminen sekä keskeisten johtamis- ja organisaatioteorioiden perusteet. Lisäksi kurssilla käsitellään yksityisen ja julkisen sektorin johtamisen keskeisiä peruspiirteitä.
Aika
    12.04. - 31.05.2018

to-la 12.-14.4.2018
pe-la 20.-21.4.2018

to-pe klo 16.30-19.45
la 9-14.45.

Tenttiajat tarkentuvat.
Paikka
    FellmanniCampus, Kirkkokatu 27, Lahti.
Katso luokkatilan numero ala-aulan ilmoitustaululta.
Opintopisteet
    5 op
Kouluttajat
    Yliopistonlehtori Harri Virolainen
Suoritustapa
    Opetuksen toteutustavat
Luento-opetus ja harjoitukset yht. 24 tuntia

Vaadittavat opintosuoritukset
Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t) ja Luento-/ja oppimispäiväkirja
Arviointi
    Numerolla 0-5
Kirjallisuus
    1. Seeck, H. (2012, kolmas tai uudempi painos). Johtamisopit Suomessa. Taylorismista innovaatioteorioihin. Gaudeamus.
2. Hamel, Gary 2007. Johtamisen tulevaisuus. Talentum
Sekä kurssin alussa ilmoitetut artikkelit ja caset.
Emoyliopisto
    Turun yliopisto
Lisätietoja
    Tutustu avoimen yliopiston ilmoittautumis- ja maksuohjeisiin
Lisätietoja hakeutumisesta
    Sitovat ilmoittautumiset 28.3.2018 mennessä.
Hinta
    150 euroa. Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 130 euroa
Turun avoimen yliopiston perimä maksu: 20 euroa.
Ilmoittautumiset
    28.03.2018 mennessä


Ilmoittaudu koulutukseen

Tulostettava versio

Sulje