Facebook

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS / Liikunta, lääke- ja terveystieteet

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS / Liikunta, lääke- ja terveystieteetKoulutuskokonaisuudet

KoulutusAjankohta Viimeinen ilmoittautumispvm
Gerontologian perusopinnot 25 op, UEF, 2018-201903.09.2018 - 31.07.201919.08.2018
Liikuntalääketieteen aineopinnot, 35 op, UEF, 2018-202003.09.2018 - 31.07.202019.08.2018
Liikuntalääketiede perusopinnot 25 op, UEF, 2018-201912.10.2018 - 31.07.201930.09.2018
Lääketieteen perusteita perusopinnot 25 op, UEF, 2018-201924.09.2018 - 31.07.201909.09.2018
Preventiivinen hoitotiede perusopinnot 25 op, UEF, 2018-201915.09.2018 - 31.07.201930.08.2018
Ravitsemustieteen aineopinnot 35 op, UEF, verkko-opinnot 2018-201903.09.2018 - 31.07.201919.08.2018
Ravitsemustiede perusopinnot 25 op, UEF, 2018-201919.09.2018 - 31.07.201904.09.2018
Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op UEF, lkv 2017-2018 20.09.2017 - 31.07.2018Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Yksittäiset koulutukset

KoulutusAjankohta Viimeinen ilmoittautumispvm
Johdantoluennot liikuntalääketiede aineopinnot UEF 0 op03.09.2016 - 31.07.202019.08.2018
Kuormitusfysiologia 6 op, UEF, lähiopetus03.09.2016 - 31.07.202019.08.2018
Liikunnan biokemia ja endokrinologia, 3 op, UEF, lähiopetus03.09.2016 - 31.07.202019.08.2018
Liikunta ja terveys, 5 op, UEF, lähiopetus 03.09.2016 - 31.07.202019.08.2018
Liikunta, aivot ja oppiminen, UEF, 3 op03.09.2016 - 31.07.202019.08.2018
Liikuntalääketieteen aineopintojen kirjallisuus, 5 op, UEF03.09.2016 - 31.07.202019.08.2018
Liikuntareseptioppi, 3 op, UEF, lähiopetus03.09.2016 - 31.07.202019.08.2018
Terveyden edistämisen lähtökohdat, 3 op, UEF 03.09.2016 - 31.07.202019.08.2018
Terveyspsykologian perusteet, 5 op, UEF 03.09.2016 - 31.07.202019.08.2018
Ravitsemus ja liikunta 4 op, UEF, lähiopetus01.09.2018 - 31.07.201930.08.2018
Johdatus gerontologiaan 2 op, UEF03.09. - 31.09.201819.08.2018
Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta 6 op UEF15.09. - 15.11.2018
Terveyden edistämisen johtaminen 5 op, tentti UEFJatkuva haku
Johdanto ravitsemustieteen perusopintojen opiskeluun 0 op, UEF19.09.2018
Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op, UEF, lähiopetus19.09.2018 - 31.07.201904.09.2018
Ravitsemustieteen perusteet 4 op, UEF, lähiopetus21.09.2018 - 31.07.201904.09.2018
Johdanto lääketieteen perusteisiin, 5 op, UEF24.09. - 30.11.201809.09.2018
Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä 6 op, UEF01.10.2018 - 31.07.201916.09.2018
Elimistön rakenne ja toiminta 4 op, UEF, lähiopetus12.10.2018 - 29.01.201930.09.2018
Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op, UEF22.10. - 14.12.201814.10.2018
Lasten ja nuorten terveys, 5 op, UEF01.11.2018 - 30.01.201917.10.2018
Liikuntafysiologian ja biomekaniikan perusteet 4 op, UEF, lähiopetus09.11. - 10.11.201825.10.2018
Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus 5 op UEF10.11. - 31.12.2018
Liikunnan turvallisuus 4 op, UEF, lähiopetus16.11.2018 - 19.03.201901.11.2018
Iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 6 op, UEF03.12.2018 - 04.03.2019
Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin 5 op, UEF12.01. - 17.03.201916.12.2018
Kulttuurisen hoitotieteen teorioita 4 op UEF19.01. - 17.03.2019
Työikäisen terveys 5 op, UEF04.02. - 31.03.201920.01.2019
Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa 3 op, UEF25.02. - 31.09.201917.02.2019
Globaalit näkökohdat terveyden edistämisen tulevaisuudessa 5 op UEF16.03. - 31.05.2019
Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op, UEF25.03. - 03.06.201910.03.2019
Ravintofysiologia 4 op, UEF08.04. - 03.06.201931.03.2019
Terveyskunto terveyden edistäjänä 5 op, UEF, lähiopetus26.04. - 31.07.201911.04.2019
Elintarviketurvallisuus, 5 op03.09. - 05.11.201819.08.2018
Terveyspsykologian perusteet, 5 op 03.09. - 05.11.201819.08.2018
Ruokakulttuuri 2 op04.09. - 05.11.201819.08.2018
Ravitsemustieteen aineopintojen kirjallisuus, 4 op04.09.2018 - 04.06.201920.08.2018
Orientoituminen ravitsemustieteen aineopintoihin, 2 op15.10.2018 - 11.02.201930.09.2018
Ravitsemustieteen tutkimusmenetelmät, 4 op29.10.2018 - 31.12.201914.10.2018
Syömiskäyttäytyminen, 3 op03.01. - 04.03.201909.12.2018
Ravitsemuspsykologia, 5 op25.02. - 22.04.201910.02.2019
Ravitsemuspolitiikka terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä, 5 op15.04. - 10.06.201931.03.2019
Liikunta ja sairaudet 4 op, UEF, lähiopetus08.02. - 21.05.201924.01.2019

Palaa