Facebook

AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS

Kriisityön koulutusohjelma "Stepped model of care" (20 op)

Kuvaus
    Kriisityön koulutukset ovat Suomessa olleet hyvin kirjavia (STM 2006). Tämä koulutus noudattaa kansainvälisiä kriisityön koulutusta koskevia suosituksia (esim. TENTS EU), joiden mukaisesti ohjelma on rakennettu. Koulutuksessa hyödynnetään psyykkista traumatisoitumista koskevaa uusinta tutkimustietoa huomioiden aivot, mieli ja keho traumasta toipumisen tukemisessa. Koulutus antaa TENTS EU- koulutussuositusten mukaisen traumaattisten tapahtumien kriisityöntekijän pätevyyden.
Aika
    14.09.2017 - 08.05.2018

14.-15.9., 16.-17.11.2017, 17.-18.1., 15.-16.3, 7.-8.5.2018
klo 9.00 – 16.00 yhteensä 10 päivää
Paikka
    Lahti (tarkennetaan kutsukirjeessä)
Kohderyhmä
    Koulutus soveltuu pelastusalan, poliisin, kriisityötä tekevien sosiaali- ja terveydenhuollon, lastensuojelun, erikoissairaanhoidon, työterveyshuollon, mielenterveystyön, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon, kirkon ja järjestöjen henkilöstölle ja johdolle sekä alan kouluttajille ja työnohjaajille.
Sisältö
   

Moduuli I, Traumatisoivien tapahtumien vaikutukset ja varhaiset interventiot to-pe 14.-15.9.2017 klo 9.00-16.00 (Soili Poijula ja Ari-Matti Huotari)

 • Traumaattisen stressin reaktiot, resilienssi, luonnollinen toipuminen, henkinen kasvu sekä ongelmalliset reaktiot ja häiriöt (neurofysiologinen, psykologinen ja sosiaalinen näkökulma)
 • Dissosiaatio: mikä on normaalia ja mikä patologista?
 • ASD ja PTSD diagnostiset kriteerit
 • Epidemiologia
 • Tutkimusnäyttöön perustuva traumaperäisen stressihäiriön ennalta ehkäisy ja hoidon periaatteet
 • Kriisi-interventioitten ohjaavat periaatteet Hobfollin ym. (2007) mukaan, interventiot ja niiden toteuttaminen
 • Suuronnettomuustilanteiden vs. arkipäivän traumaattisten tilanteiden kriisityö
 • Psykologinen ensiapu
 • Suggestiiviset menetelmät

Moduuli II, Kriisi-interventiomenetelmiä kriisityöhön to-pe 16.-17.11.2017 klo 9.00-16.00 (Soili Poijula ja Ari-Matti Huotari)

 • Psykoedukaatio
 • Itsehoitomenetelmien  opettaminen traumaperäisiin stressioireisiin
 • Taitoja mielen toipumiseen opas
 • Strukturoidut keskustelut (purkukeskustelu, psykologinen jälkipuinti, voimaistava jälkipuinti)
 • Tietoisuustaidot
 • Kognitiivisten vääristymien purkaminen
 • Traumaperäisen unihäiriön interventiot

Moduuli III, Suru  ke-to 17.-18.1.2018 klo 9.00-16.00 (Soili Poijula)

 • Normaalit surureaktiot ja suruprosessin  eteneminen akuutista integroituneeseen suruun
 • Patologiset surureaktiot: traumaattinen, estynyt ja pitkittynyt suru
 • Surussa tukeminen: yksilö, perhe, yhteisö
 • Surevan itsehoito
 • Vertaistuki
 • Normaaleiden surureaktioitten ja pitkittyneen surun häiriön (DSM V ja ICD 11) itsearviointimenetelmät
 • Omaisten tukeminen ”kahtalaisessa surussa”, kun vainajan ruumista ei löydetä
 • Traumaattisen surun hoito
 • Kompisoituneen surun hoito
 • Kollektiivinen suru ja suruinterventiot

Moduuli IV, Lapset ja perheet to-pe 15.-16.3.2018 klo 9.00-16.00 (Soili Poijula)

 • Lasten, nuorten ja perheiden resilienssi, normaalit ja patologiset reaktiot traumaattisten tapahtumien jälkeen, iän ja kehitysvaiheiden erityispiirteet
 • Lasten ja nuorten kriisi-interventiot
 • Vanhempien reaktiot, tukeminen ja neuvonta
 • Selviytymiskeinojen opettamisen manuaali (www.children and war.org)
 • Traumatisoituneen perheen kriisihoito
 • Traumainformoitu organisaatio
 • Päivähoidon ja koulun kriisitoiminta ja kriisipedagogiikka
 • Psykologinen ensiapu kouluissa NCTSN:n mukaan Pakolaislasten ja –nuorten psykososiaalinen tuki
 • Lasten ja nuorten  traumatisoitumisen arviointi
 • Lasten ja nuoren trauman ja traumaattisen surun hoito: traumakeskeinen kognitiivinen käyttäytymisterapia (Cohen, Mannarino & Deblinger)

Moduuli V, Auttajien auttaminen ma-ti 7.-8.5.2018 klo 9.00-16.00 (Soili Poijula ja Ari-Matti Huotari)

 • Auttajan resilienssin vahvistaminen ja tukeminen
 • Ensilinjan työntekijät ja traumatisoivissa tilanteissa työskentelyn vaatimukset ja vaikutukset
 • Hälytystyöntekijöiden tukemisen periaatteet ja interventiot (kriittisten tilanteiden stressin hallinta, itseapuneuvonta, purku- ja jälkipuintikeskustelut, posttraumainternaatti)
 • Auttajan stressinhallinta – Figleyn & Figleyn työkirjatyöskentely
 • Sekundaarisen traumaattisen stressin (myötätuntostressin) itsehoito ja myötätuntouupumuksen hoito
 • Posttraumainternaatti
 • Kriisityön työnohjaus 
Kouluttajat
    Psykologi, traumapsykoterapeutti VET, työnohjaaja Soili Poijula (moduulit I – V) ja LL, anestesiaerikoislääkäri, kivunhoidon erityispätevyys, kognitiivisen lyhytterapian pätevyys Ari-Matti Huotari (moduulit I-II ja V)

Kouluttajilla on kokemusta psykologin ja lääkärin työssä yksittäisissä traumaattisissa tilanteissa ja suuronnettomuuksissa työskentelystä noin 30 vuoden ajalta ensilinjan tehtävistä kriisi-interventioihin ja traumatisoituneiden ja surevien yksilöiden, perheiden, organisaatioiden ja yhteisöjen traumapsykoterapeuttiseen hoitoon ja kuntoutukseen sekä alan tutkimus- ja asiantuntijatyöstä.
Suoritustapa
    Koulutuksessa painotetaan kriisityön menetelmien oppimista. Ohjelma koostuu ennakkotehtävänä luettavasta kirjallisuudesta, viidestä kahden päivän moduulista, jotka sisältävät luennot käytännön sovelluksineen, harjoitukset, luentomateriaalin ja oppimispäiväkirjan pitämisestä sekä suositukset oheiskirjallisuudesta. Traumaattisten tapahtumien kriisityöntekijän pätevyyteen ja todistuksen saamiseen johtava koulutus edellyttää kaikkiin koulutusmoduuleihin osallistumista.
Lisätietoja
    Anne Broman, puh. 050 5361 013 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
    Sitovat ilmoittautumiset 31.8.2017 mennessä osoitteessa www.paijathameenkesayliopisto.fi. Koulutukseen otetaan enintään 24 osallistujaa. Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä.
Hinta
    Hinta 2480 €, laskutetaan kahdessa erässä (syksy 2017 ja kevät 2018) sisältäen koulutuksen, luentomateriaalin ja iltapäiväkahvit.
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu on 50% koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.


Tulostettava versio

Palaa