Facebook

AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS

Arviointi, ajattelu ja oppimaan oppiminen

Aika
    04.10. - 28.11.2017

4.10., 2.11. ja 28.11.2017 klo 9.00-16.00 (24 oppituntia)
Paikka
    Lahti (tarkennetaan kutsussa)
Kohderyhmä
    Perusopetuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö
Tavoite
    Koulutuksella tuetaan uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa ja toteutusta perehtymällä Opetussuunnitelman perusteiden määrittämään arviointikulttuuriin ja laaja-alaisen osaamisen taitoihin, erityisesti L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen – kokonaisuuteen, joka on pohja muulle laaja-alaiselle osaamiselle ja oppiaineiden sisältöjen omaksumiselle.
Tavoitteena on lisätä opettajien ymmärrystä arvioinnin kytkeytymisestä opetussuunnitelman määrittelemään oppimiskäsitykseen, laaja-alaiseen osaamiseen, työtapoihin ja toimintakulttuuriin. Näin korostuu formatiivinen arviointi, jatkuva kannustava palaute sekä arvioinnin merkitys oppimisen edistäjänä, osana koko oppimisprosessia ja oppimistilanteena.
Koulutus tarjoaa ajantasaista taustatietoa sekä menetelmiä oppimaan oppimisen ja ajattelutaitojen analysoimiseen, kehittämiseen ja arviointiin.
Sisältö
    1. Opetussuunnitelma opettajan työn määrittäjänä
• Opetussuunnitelman oppimiskäsitys koulun ja opettaja toiminnan pohjana
• Laaja-alainen osaaminen opetuksen tavoitteena
• Oppimaan oppiminen ja ajattelu tulevaisuustaitona
• Arviointiajattelun muutos opetussuunnitelmassa
• Arvioinnin merkitys oppimiselle
• Arviointi osana oppimistilanteita
• Toimintakulttuurin ja arviointikulttuurin määrittelyä

2. Oppimaan oppimista ja ajattelua vahvistavat oppimistilanteet
• Taitavan ajattelijan toimintatavat
• Yhdessä tekemisen ja ajattelemisen merkitys
• Oppilaiden osallisuus ja itseohjautuvuuden tukeminen
• Ajattelua avaavia työtapoja
• Oppimisprosessien strukturointi ja mallintamisen merkitys
• Opettaja oppimisen ohjaajana ja ohjaavan vuorovaikutuksen periaatteet

3. Arviointi oppimaan oppimisen kehittämisessä
• Arviointi ja refektio osana oppimisprosessin suunnittelua ja toteutusta
• Itsearviointi ja metakognition kehittäminen
• Refektointi siirtovaikutuksen vahvistamisessa
• Oppimista tukevan palautteen tunnusmerkit
• Vertaisarviointi ja yhdessä ajattelu
• Menetelmiä ja ideoita itsearviointiin ja palautteen antoon
Kouluttajat
    KM, työnohjaaja STOry Päivi Nilivaara sekä opetusneuvos emerita Irmeli Halinen
Suoritustapa
    Koulutus on toiminnallinen rakentuen osallistujien yhteiselle työskentelylle, sitä aktivoiville luento-osuuksille ja osaamisen jakamiselle. Lähipäivien lisäksi koulutukseen liittyy oman työn kehittämistä soveltavien tehtävien avulla.
Oppimisen menetelmät mallintavat opetussuunnitelman mukaista pedagogiikkaa ja hyödyntävät tarkoituksenmukaisesti
digitaalisia välineitä ja mahdollisuuksia. Sovittava verkkoympäristö (esim. FB, Peda.net, Office365) toimii oppimisen tukena ja materiaalin jakamisen välineenä.
Lisätietoja
    Eija Pollari, puh. 050 5418 084 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
    Sitovat ilmoittautumiset 19.9.2017 mennessä osoitteessa www.paijathameenkesayliopisto.fi. Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.
Hinta
    450 €, sisältää iltapäiväkahvit
Ilmoittautumiset
    19.09.2017 mennessä
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koko hinnan.


Ilmoittaudu koulutukseen

Tulostettava versio

Sulje