Facebook

AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS

Muutosjohtaminen

Aika
    26.09. - 27.09.2017

klo 9.00-16.15 (16 oppituntia)
Paikka
    Lahti (tarkennetaan kutsussa)
Kohderyhmä
    Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan esimiehet
Tavoite
    Koulutuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä muutosten syistä sekä uudistumisen ja muutoksen välttämättömyydestä sekä syventää muutoksen ja muutoksessa johtamisen osaamista. Osallistuja saa myös hyviä työkaluja ja käytäntöjä muutoksen johtamisen eri vaiheisiin.
Koulutuksessa opitaan ymmärtämään ja hyödyntämään moninaisuutta/erilaisuutta työyhteisössä sekä lisäämään esimiehen valmiuksia itsensä ja moninaisuuden johtamiseen. Osallistuja saa myös hyviä työkaluja ja käytäntöjä itsensä ja moninaisuuden johtamiseen.
Sisältö
    Muutosjohtaminen
• Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan neljä yhtäaikaista muutosta: sote-uudistus, teknologian kehityksen ja digitalisaation haasteet, kaikki mukaan kehittämiseen sekä johtamisen kehittämisen haasteet
• Muutosjohtaminen: Tulevaisuus ei putoa tyhjästä
• Muutosten tempo on kasvanut
• Fokus siirtyy muutoksen johtamisesta muutoksessa johtamiseen
• Tietämisen ja tekemisen välinen kuilu… kohti verkostoyhteiskuntaa
• Erilaiset näkemykset tulevaisuudesta
• Menestyvä työyhteisö
• Miksi muutoksia pitäisi johtaa?
• Muutoksen vaiheet
• Esimiehen rooli muutoksessa
• Muutosviestintä
• Mitä ihmiset haluavat tietää ja mitä johto kertoo muutostilanteissa?
• Muutosvastarinta - Muutokseen reagoinnin tapoja ja muutos prosessina
• Muutosprosessin johtajan paradokseja
• Miten toimitaan oikeassa muutoshengessä
• Mihin ilmiöihin kannattaa panostaa - ja miten?

Moninaisuuden eli erilaisuuden johtaminen
• Moninaisuus työyhteisöä rikastavana ilmiönä
• Neljä erilaisuuden kerrostumaa, persoonallisuus, sisäiset tekijät, ulkoiset tekijät, organisaatiotekijät
• Itsensä johtaminen
• Moninaisuuden johtamisen periaatteita
• Ikäjohtaminen
• Moninaisuuden hyödyntäminen on välttämätöntä organisaation menestymiselle
• Moninaisuus haastaa johtamisen
• Helppo/haastava työtoveri
• Miellyttävyys esimies-/alais- ja työtoverisuhteissa

Johtajuus ristiriitatilanteissa
• Ristiriita, konflikti, selkkaus
• Työpaikkojen ristiriidat voidaan jakaa neljään pääryhmään
• Konfliktien syntymiseen johtaneet syyt – työyhteisöjen ristiriitatilanteet
• Työpaikalla sekoittuvat yksilölliset ja yhteisölliset ongelmat
• Esimiehen toiminta ja ristiriitojen synty
• Työntekijän toiminta ristiriitojen taustalla
• Työpaikkakiusaaminen, häirintä ja epäasiallinen kohtelu
• Kiusaamista työpaikalla – miten toimia?
• Työyhteisön ongelmakierteen vaiheet
• Työyhteisön onnistumiskierre
• Ristiriitojen ennaltaehkäisy
• Asiallinen vuorovaikutus työssä
• Kolme syytä ratkaista riidat työpaikalla
• Ristiriitojen käsittely ja purkaminen
• Mitä laki sanoo?
• Käytännön ohjeet esimiehelle konfliktien ratkaisemiseksi
Kouluttajat
    FM Reijo Jouttimäki, Sininen Kolmio Oy
Lisätietoja
    Eija Pollari, puh. 050 5418 084 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
    Sitovat ilmoittautumiset 11.9.2017 mennessä osoitteessa www.paijathameenkesayliopisto.fi. Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.
Hinta
    300 €, sisältää iltapäiväkahvit
Ilmoittautumiset
    11.09.2017 mennessä
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.


Ilmoittaudu koulutukseen

Tulostettava versio

Sulje