Facebook

AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS

Psykiatrinen lastensuojelutyö

Aika
    21.09.2017 - 25.04.2018

Lähipäivät: 21.9., 17.10, 14.11., 21.12.2017, 31.1., 14.2., 28.3. ja 25.4.2018 klo 9.00-16.00
(64 oppituntia, 5 op)
Paikka
    Lahti (tarkennetaan kutsussa)
Kohderyhmä
    Lastensuojelun laitokset, kuten lastenkodit, perhekodit ja ammatilliset perhekodit sekä muut toimijat (esimerkiksi kuntien, kaupunkien ja muiden tahojen lastensuojelutyötä tekevät yksiköt ja yhdistykset tai järjestöt), jotka työskentelevät lasten-suojelun ja psykiatrian rajapinnassa.
Tavoite
    Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille työkaluja toimia tilanteissa, joissa lapsi, nuori ja/tai heidän vanhempansa oireilevat psyykkisesti. Osallistujat saavat tietoa erilaisten psyykkisten oireilujen taustoista ja siitä, miten psyykkisistä oireista kärsivä asiakas tulisi kohdata. Tavoitteena on myös, että osallistujilla olisi selkeämpi kuva lastensuojelun ja lasten- ja nuorisopsykiatrian välisestä yhteistyöstä ja työnjaosta.
Sisältö
    I–moduuli: Vaativan psykiatrisen lastensuojelutyön perusteet
2 op, sisältää 3 lähiopetuspäivää

17.10.2017: Vaativan psykiatrisen lastensuojelutyön perusteet
14.11.2017: Vaativan psykiatrisen lastensuojelutyön perusteet
21.12.2017: Kliininen seminaari

Päivien aikana opiskelijat saavat perustietoa elämänkaaresta, lapsuuden, nuoruuden ja varhaisaikuisuuden psykoemotionaalisesta kehityksestä ja kehityksen häiriöistä biopsykososiaalisen mallin mukaan. Lisäksi koulutuksessa perehdytään psykiatriseen tautiluokitusjärjestelmään sekä psyykkisiin ja neuropsykiatrisiin häiriöihin ja omaksutaan perustiedot lasten, nuorten ja aikuisten psykiatrisista hoitomahdollisuuksista.

Koulutus antaa perusvalmiudet akuuttien psykiatristen oireiden kohtaamiseen sekä perustiedot psykiatrisesta lääkehoidosta. Moduulin aikana opiskellaan myös perustietoja psykoterapeuttisesta hoidosta, psykiatriaan liittyvästä lainsäädännöstä ja oikeuspsykiatrisista näkökohdista.

II–moduuli: Vaativan lastensuojelutyön psykologinen metodiikka 2 op, sisältää 3 lähiopetuspäivää

21.9.2017: Koulutuksen aloitus/Särkyvä mieli lasten ja nuorten psyykkinen oireilu
31.1.2018: Väkivallan preventio
14.2.2018: Vuorovaikutusvälineitä lasten ja nuorten kanssa keskusteluun

Koulutuspäivien aikana perehdytään erilaisiin kiukun hallinnan ohjauskeinoihin sekä punnitaan oikeanlaista ja vääränlaista lapsen varjelua. Koulutus sisältää osion: Kikkoja konstikkaaseen käytökseen – Keinoja kannattavaan kasvatuskeskusteluun.

Moduulin aikana pohditaan milloin hoito voi ylläpitää tai pahentaa häiriötä ja millaista on ”normaali oireilu” tai vastaavasti ”huolestuttava oireilu”. Osallistujat saavat tietoa impulssikontrollin ja käytöksen harjoittamisen osalta sekä keinoja puuttua koulunkäyntihaluttomuuteen. Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin lomakkeisiin ja menetelmiin, joita on olemassa käytöshäiriön ja aggressiivisen käyttäytymisen arviointiin. Lisäksi perehdytään päihderiippuvuuksiin, internet- ja tietokonepeliriippuvuuteen ym. toiminnallisiin riippuvuuksiin.

Koulutukseen osallistujat saavat tietoa erilaisista yksilö- ja ryhmäohjausmenetelmistä ja käytänteistä sekä perheterapeuttisesta ja systeemisesti terapeuttisesta työotteesta. Toiminnalliset ja tunnekeskeiset työskentelytavat lasten ja nuorten ohjauksessa tulevat myös tutuiksi koulutuksen aikana.

III–moduuli: Aikuispsykiatriaa lastensuojelutyön ammattilaisille 1 op, sisältää 2 lähiopetuspäivää

28.3.2017: Kriisit ja traumat
25.4.2018: Seminaari psyykkisistä häiriöistä

Moduulin aikana perehdytään teemaan Aikuispsykiatrian tautiluokitusjärjestelmä – oiretta, persoonallisuutta, ilmaisua vai sairautta. Koulutuksessa pohditaan päihdeongelmien yhteyttä psykososiaalisiin ongelmiin sekä tutustutaan aiheeseen Kriisit ja traumat aikuisen kliinisessä statuksessa. Lisäksi moduulin aikana opiskellaan perustiedot aikuisten psykiatrisista hoitomahdollisuuksista.
Osion aikana osallistujat saavat työvälineitä perhettä kunnioittavaan ja ihmisestä välittävään hoitoonohjaukseen ja motivointiin.
Kouluttajat
    Vastuukouluttaja: Raul Soisalo, Instituutin johtaja, käyttäytymistieteilijä, kouluttajapsykoterapeutti (VET), kliininen yksilö-, pari- ja perheterapeutti, työnohjaaja, näyttötutkintomestari NTM, KM, OPO
Jani Lehtinen, psykologian maisteri, laillistettu kliininen psykologi, kouluttajapsykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti, lähihoitaja, liikunnanohjaaja
Jussi Sutinen, psykoterapeutti (et), perheterapeutti, lapsiperheiden ja lastensuojelun piirissä olevien lasten auttamismenetelmien asiantuntijakouluttaja, kirjallisuusterapeutti ja kirjailija
Suoritustapa
    Koulutus koostuu kolmesta moduulista:
I–moduuli Vaativan psykiatrisen lastensuojelutyön perusteet
II–moduuli Vaativan lastensuojelutyön psykologinen metodiikka
III–moduuli Aikuispsykiatriaa lastensuojelutyön ammattilaisille

Koulutus on suunniteltu työelämälähtöisesti ja sisältää kahdeksan lähiopiskelupäivää, työnohjauksellista työskentelyä, verkko-opiskelua sekä itsenäistä opiskelua. Koulutus pätevöittää henkilöstöä, nostaa entisestään yksikön hoidon kokonaistasoa ja auttaa täsmentämään lastenpsykiatrisen ja nuoriso-psykiatrisen konsultaation fokusta ja tarvetta.

HUOM! Koulutuksen aloituspäivä 21.9.2017 Särkyvä mieli lasten ja nuorten psyykkinen oireilu, on osa II-moduulia Vaativan lastensuojelutyön psykologinen metodiikka.
Lisätietoja
    Tiina Laurikainen, puh. 050 3754 977 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
    Sitovat ilmoittautumiset 6.9.2017 mennessä osoitteessa www.paijathameenkesayliopisto.fi. Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.
Hinta
    1200 € (laskutetaan 2 erässä), sisältää iltapäiväkahvit
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koko hinnan.

   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.


Tulostettava versio

Palaa